ikona 

Rozpočet ÚMO Severní Terasa na rok 2019 byl zastupiteli schválen

19. prosince 2018 se uskutečnilo 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa. Součástí jednání bylo také schvalování rozpočtu na rok 2019, který zastupitelé Severní Terasy jednohlasně podpořili. Vyjednávání o rozpočtu probíhala s vedením Magistrátu města Ústí nad Labem, který byl vstřícný k našim požadavkům. Rozpočet neobsahuje prozatím žádné investiční prostředky, ale i v tomto směru máme příslib vedení magistrátu, který ve svém rozpočtu alokoval 13 mil. právě pro investiční akce městských obvodů. Žádost o investiční prostředky budeme řešit v průběhu 1. čtvrtletí 2019. Našimi preferencemi jsou opravy chodníků a schodišť, rekonstrukce a výstavba sportovišť a dětských hřišť. Nezapomínáme ani na hojně navštěvované kulturní akce pořádané městským obvodem Severní Terasa, na které máme rovněž přislíbené prostředky na příští rok.Zpět  Nahoru  Tisk