ikona 

Archiv RMO

Materiály 7.RMO konané dne 21.1.2019


Pozvánka    Program Podání žádosti o dotaci Informace o nálezu Ústavního soudu ve sporu Vestavba Větrná, úhrada nákladů v souladu s usnesením ÚS z VHČ oblast pronájmy
více informací

  

Materiály 5. mimořádné RMO konané dne 19.12.2018


Pozvánka Program Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2018 (materiál na stůl) Schválení výsledků výběrového řízení „Údržba vodního hospodářství v Centrálním parku“ (materiál na stůl) Schválení výsledků výběrového řízení „Servis kamerového systému“ (materiál na stůl)
více informací

  

Materiály 4. mimořádné RMO konané dne 10.12.2018


Pozvánka Program Nabytí pozemků KÚ Ústí nad Labem (materiál na stůl)
více informací

  

Materiály 6.RMO konané dne 16.1.2019


Pozvánka Program: Kontrola plnění usnesení – ústně Záměr propachtování zahrádky na části pozemku p.p.č. 293/7 v k.ú. Dobětice Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro zřízení služebnosti na nové kabelové vedení NN pro Český hydrometeorologický ústav s bud. oprávněným ČEZ Distribuce a.s. na služebném pozemku č. 4672/2 v k.ú. Ústí nad Labem Ukončení nájmu pozemku pro reklamu – ZIKO MEDICAL s.r.o. dohodou Přechod nájmu nebyto...
více informací

  

Materiály 3.RMO konané dne 5.12.2018


Pozvánka Program Kontrola plnění usnesení – ústně Propachtování zahrádky na části pozemku p.p.č. 5183/1 díl 11 v k.ú. Ústí n. L. Nájemní smlouva na pronájem části p.p.č. 176/243 v k.ú. Dobětice za účelem provozování předzahrádky u restaurace Slavie Ukončení nájemní smlouvy č. 0005/0229/2008 z důvodu úmrtí nájemce Inf. - Odpis nedobytných pohledávek za přestupky - zemřelé a místní poplatky Odpis nedobytné pohl...
více informací

  

Materiály 2. mimořádné.RMO konané dne 28.11.2018


Pozvánka Program Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem -Severní Terasa na rok 2018 (účelová dotace na výkon sociální práce) Personální obsazení komisí Rady MO ÚL – Severní Terasa Schválení darovací smlouvy pro odměny dětem na akci „Rozsvícení vánočního stromu na Laguně“ pořádanou MO Ústí nad Labem – Severní Terasa
více informací

  

Materiály 1.RMO konané dne 14.11.2018


Pozvánka Program: Schválení Jednacího řádu Rady MO ÚL – ST (návrh jednacího řádu zde) Dělba působnosti starosty a místostarosty Personální obsazení komisí Rady MO ÚL – Severní Terasa Časový harmonogram schůzí RMO ÚL – ST a zasedání ZMO ÚL – ST v roce 2019 Schválení organizačního schéma Úřadu MO ÚL - ST Záměr propachtování zahrádky na části pozemku p.p.č. 5183/1 díl 11 v k.ú. Úst...
více informací

Materiály 9.RMO konané dne 24.9.2018


Pozvánka Program: Kontrola plnění usnesení – ústně Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2018 (účelová inv.dotace od MmÚ na herní komplex CP přemostění, účelová dotace na výkon sociální práce, klimatizace 4ks) Zrušení usnesení RMO č. 35/18 ze dne 28. 3. 2018 a jeho nahrazení novým zněním Smlouva na smlouvu o smlouvě budoucí na věcné břemeno pro stavbu TKR Severn&iac...
více informací

Materiály 8.RMO konané dne 29.8.2018


Pozvánka Program Kontrola plnění usnesení – ústně Úprava pachtovného na rok 2018 – Spolek Žížala na Terase, z.s. Přechod nájmu nebytového prostoru dle sml. č. 0001/0243/2003 z Dat Dang Xuan na Le Bien Thuy Zánik nájemní smlouvy č. Náj/poz/0022/2009 a č. 0005/0548/2008 na pronájem částí p.p.č. 5084/1 v k.ú. Ústí nad Labem Smlouva o smlouvě budoucí na věcná břemena pro zřízení služebnosti na elektronické telekomunikační vedení s bud. oprávněn&ya...
více informací

  

Materiály 7.RMO konané dne 1.8.2018


Pozvánka Program Kontrola plnění usnesení – ústně Záměr pronájmu části p.p.č. 176/243 v k.ú. Dobětice za účelem provozování předzahrádky u restaurace Slávia Propachtování zahrádky na částech pozemků p.p.č. 5130 díl 6 a 5128 v k.ú. Ústí nad Labem Úprava pachtovného na rok 2018 – Spolek Žížala na Terase, z.s. Pronájem NP v ul. Stavbařů 2855/1 pí. Thi Minh Ha Phi pro uskladnění nábytku VŘ – Výměna oken na objektu Stř&iacut...
více informací


Strana:  1  2  3  4 ... 6