ikona 

Aktuality

  

Blíží se zápis do Jeslí města Ústí nad Labem
Blíží se zápis do Jeslí města Ústí nad Labem
ZÁPIS DO JESLÍ SE BLÍŽÍ. Ředitelka jeslí Mgr. Jiřina Konířová vyhlašuje zápis do jeslí Ústí nad Labem na školní rok 2018/2019. Zápis proběhne v jeslích na Severní Terase (Mezní ulice 2) ve dnech 30. května a 6. června 2018 od 9-11 a od 14-16 hodin. http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/zapis-deti-do-jesli-pro-skolni-rok-2018-2019.html
více informací

  

Od 1. července budou nové občanské průkazy
Od 1. července budou nové občanské průkazy
Seznamte se s NOVELOU ZÁKONA O OBČANSKÝCH PRŮKAZECH, která začne platit od července 2018. http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/seznamy-zprav/aktualni-informace/obcanske-prukazy-dostanou-elektronicky-cip.html
více informací

  

Na Slunečnou pláň se vrací cvičení pro děti
Na Slunečnou pláň se vrací cvičení pro děti
CVIČENÍČKO SE VRACÍ. Jak jsme Vám slibovali, po zimní přestávce se vrací do Centrálního parku na Severní Terase pravidelné bezplatné cvičení dětí s instruktory. Cvičit se bude každý čtvrtek od 17:00 hodin na SLUNEČNÉ PLÁNI. Začínáme 3. května 2018. Vhodné pro děti od 5 let! Přijďte to zkusit. 
více informací

  

Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků na povinnosti podle ustanovení § 46 (ochranná pásma) a § 24, odst. 3, písm. g) zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích o změně některých zákonů (energetický zákon)  
více informací

  

Nové hřiště na Workout slouží veřejnosti
Nové hřiště na Workout slouží veřejnosti
KONCEM MINULÉHO TÝDNE jsme oficiálně otevřeli nové WORKOUTOVÉ hřiště na Stříbrníkách. Požadavek na jeho vybudování vzešel z Fora zdravého města, kde sportovně založená veřejnost volala po tomto druhu aktivního vyžití, které v našem obvodě doposud chybělo. Podařilo se a my máme velkou radost, že se vám líbí. Upozorňujeme uživatele, že cvičební kruhy, které náleží k novému hřišti, nebudou trvale umístěny na konstrukci hřiště. Kdokoliv ze zájemců (s...
více informací

  

Interporta v parku na Severní Terase
Interporta v parku na Severní Terase
Interporta v Centrálním parku na Severní Terase 1. a 2. června se uskuteční v Centrálním parku na Severní Terase hudební soutěž INTERPORTA, která  navazuje na historické tradice festivalu PORTA, založeného v roce 1967 v Ústí nad Labem. Je mezinárodní a přispívá k rozvoji a popularizaci nejrůznějších hudebních žánrů a jejich interpretů a k rozvoji nové autorské tvorby. V nesoutěžních programových částech se formou samostatných nebo společných koncertů, či recitál...
více informací

  

Žádost o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
Žádost o výjimku z obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 O zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
  Bližší infromace ohledně žádosti obdržíte na oficálních stránkách města Ústí nad Labem zde:   http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/potrebuji-si-vyridit/zadost-vyjimku-z-ozv-c-1-2017.html         Kontaktní spojení na ÚMO Ústí nad Labem - Severní Terasa pro podání formuláře tel. 475 274 511 Identifikátor datové schránky: 6aebn39 emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz Úředn&ia...
více informací