ikona 

Na Doběticích otevřeli Křesťanskou školu KARMEL

Na Doběticích byla v pondělí slavnostně otevřena Křesťanská základní škola KARMEL, jejíž zřizovatelem je Sbor Církve bratrské v Ústí nad Labem. Škola vycházející z křesťanských hodnot vede a rozvíjí žáka formou efektivního vzdělávání a podle jeho individuálních předpokladů. Podněcuje k tvořivému myšlení, logickému uvažování, řešení problémů, schopnosti spolupráce a zdravých sociálních vztahů. Výchova a vzdělávání probíhá v jedné smíšené třídě dětí prvního až čtvrtého ročníku a podle potřeby ve výuce se děti dělí. Součástí výuky je již od 1. ročníku výuka angličtiny a křesťansko - etická výchova. Do budoucna škola počítá se všemi devíti ročníky ZŠ. Přivítat děti a popřát jim spoustu krásně prožitých školních chvil přišla také starostka našeho obvodu Renata Zrníková. AŤ SE VÁM DAŘÍ heart!Zpět  Nahoru  Tisk