ikona 

Na Severní Terase budou myslivci v příštích měsících více lovit

NAHÁŇKA DIVOČÁKŮ v prostoru našeho městského obvodu - Severní Terasa proběhne ve čtvrtek 19. července 2018 od 8:30 do cca 12:00 hodin. Naháňka proběhne za účasti Mysliveckého sdružení DIANA, městské policie a Policie ČR. Účelem naháňky je vyhnat s použitím loveckých psů divočáky z některých ploch přímo v sídlišti (zejména porosty křovin, kde se prasata ukrývají ve dne) a z ploch zeleně navazujících na sídliště (např. mezi ulicí Sociální péče a domovem pro seniory). Vlastní odlov divočáků bude prováděn mimo obytnou zástavbu. V průběhu naháňky dojde k určitým omezením v přístupu do ploch, kde se budou pohybovat myslivci. Žádáme proto veřejnost, aby v zájmu vlastní bezpečnosti plně respektovala v době naháňky pokyny městské policie a Policie ČR. 
V souvislosti s aktuálně dlouhodobým zvýšeným výskytem černé zvěře na sídlišti Severní Terasa upozorňuje Magistrát města Ústí nad Labem, odbor životního prostředí, že na základě dohody s Mysliveckým spolkem Diana a městskou policií v Ústí nad Labem bude v průběhu následujících letních měsíců probíhat převážně v nočních hodinách individuální lov divočáků v prostoru navazujícím na zástavbu sídliště Severní Terasa.Zpět  Nahoru  Tisk