ikona 

Předávání maturitních vysvědčení a výučních listů

V průběhu měsíců května a června jsme několikrát na našem úřadě přivítali úspěšné absolventy našich středních škol, aby z rukou svých třídních učitelů, pedagogů a starostky Renaty Zrníkové slavnostně převzali gratulace a svá MATURITNÍ VYSVĚDČENÍ. Nejprve to byli studenti Střední průmyslové školy Resslova a SOŠ dr. Václava Šmejkala a včera si pro své výuční listy přišli také absolventi denního i dálkového studia SPŠ - střediska Stříbrníky. Všem absolventům ze srdce garatulujeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchů v budoucím životě.

 Zpět  Nahoru  Tisk