ikona 

Proběhlo letošní druhé čištění Laguny

V Centralním parku proběhlo minulý týden letošní druhé čištění Laguny. Po kompletním vyčištění a kontrole dna následuje napouštění, které potrvá několik dní. Vše chceme stihnout do začátku zaří, aby na "Den Severní Terasy" bylo vše hotovo:-). Na čištění laguny je udělena Krajským úřadem Ústeckého kraje výjimka ze zákazů zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Při vypouštění laguny je prováděn odchyt a následně transfer zvláště chráněných druhů živočichů pod dohledem odborně způsobilého subjektu. Jedná se o skokana skřehotavého, čolka obecného a ropuchy obecné.Zpět  Nahoru  Tisk