Bertino údolí Historie Ptáci Fauna Rostliny Dřeviny Stříbrnický potok Geologie

Bertino údolí

Vážení přátelé,
málokteré město se může pochlubit tím, že má téměř ve svém centru skvostné, romantické a přírodovědně zajímavé území. Srdečně Vás vítáme a věříme, že Bertino údolí si najde cestu do vašich srdcí.

Bertino údolí se nachází téměř v centrum města Ústí nad Labem a potůček rozděluje údolí na část, která je součástí MO Severní Terasa a obvodu Ústí nad Labem –město. Bertino údolí bylo kdysi součástí samostatné obce Stříbrníky (dříve Ziebernik cca od roku1438). Svůj název získala obec díky tomu, že se zde která se zde ve středověku kutalo stříbro. Pozůstatky stříbrných štol lze doposud nalézt v údolí Stříbrnického potoka.

V 80. letech 19. století si romantické údolí oblíbila paní Bertha Schafferová, manželka ředitele chemických závodů. Iniciovala myšlenku vytvořit zde přírodní park a podpořila tento nápad peněžitým darem. V roce 1899 bylo údolí na její počest pojmenováno „Berthagrund“ neboli Bertino údolí. Cesty procházející napříč celým územím s odbočkami až na Mariánskou skálu (též obec Ziebernik – Stříbrníky) byly lemovány lavičkami a pomístně záhony okrasných květin. Pod romantickým vodopádem vybudovaným r. 1890 se v sousedství postavil i altán, v němž se nejen odpočívalo, ale pořádaly se zde i příležitostné koncerty.

Místní „Horský spolek“ (Versgebirge), jako sdružení turistů a obdivovatelů krás Českého středohoří se stal správcem, který se staral o údržbu Bertina údolí až do ukončení svého působení na konci 2. světové války. Vlivem urbanistických změn v druhé polovině 20. století se zmíněná lokalita stala součástí centrálního městského obvodu, obklopena ze tři stran čtvrtěmi města – centrum, Skřivánek, Stříbrníky. Současně docházelo k postupné devastaci struktury cest a drobných staveb v údolí.

Několikrát se občané z okolí pokusili postupující devastaci zastavit a opravili vlastními silami přístupové cesty, opěrné zídky, vodopád apod. a to zejména v 50. a 70. letech minulého století. Ještě později, v devadesátých letech 20. století, nejrůznější občanské a mládežnické iniciativy a sdružení čistily údolí od narůstajících černých skládek za občasné podpory Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s. Ústí nad Labem. V současné době převzal iniciativu Úřad MO Ústí nad Labem - Severní Terasa, který upravil údolí do dnešní podoby.

Další strana