Dětské stínové zastupitelstvo

Dětské stínové zastupitelstvo
8.12.2023
Je po volbách… Nové stínové zastupitelstvo vzniklo, tentokrát z řad 15. žáků všech tří základních škol na Severní Terase.

Žáci budou mít možnost prezentovat své návrhy, sdílet své názory, jak se jim na Severní Terase žije, a co by chtěli změnit. Budou mít možnost rozvíjet své kompetence, diskutovat, naslouchat svým spolužákům a to všechno pak předložit svému "zastupitelstvu" k řešení.

Organizace dětského stínového zastupitelstva je pod dohledem starosty Jaroslava Šimanovského, jehož myšlenka, mít dětské zastupitelstvo, se takto uskutečnila.
Podívat se na řešení problémů v obvodu dětskýma očima a vytvořit tak pro ně prostředí, ve kterém budou moci rozhodovat.
"Zastupitelstvo" si zvolí své vedení na ustavujícím zasedání, které proběhne 15.12.2023 na ÚMO Severní Terasa v 9:00 hodin.

Všichni jste srdečně zváni.