MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Životní prostředí

 Mapový portál města


Mapový portál města
Město Ústí nad Labem nabízí veřejnosti informace prostřednictvím interaktivních mapových aplikací.   Mapové aplikace jsou k dispozici na MAPY MĚSTA (http://www.usti-nad-labem.cz/cz/ostatni/rychla-orientace/mapy-mesta-usti-nad-labem.html). Mapové aplikace nabízejí: Historické mapy, Památková péče, Generel cyklodopravy, Majetek města, Parkovací zóny v Ústí nad Labem, Územní plán Ústí nad Labem, Územní plány obcí v ORP Ústí nad Labem, Portál Územně analytických podkladů (ÚAP), Brownfieldy města Ústí nad Labem, Ochrana přírody a krajiny, Odpadové hospodářství, Záplavová území, Školství
více informací

 Fotografie z akce „Čisté Ústí se sáčky“

Čisté Ústí se sáčky

13. května v horní části sídliště Dobětic proběhla v rámci Projektu Zdravé město preventivní akce pod názvem „Čisté Ústí se sáčky“. Akce byla zaměřena na udržování pořádku při venčení psů.

Akce se zúčastnili zástupci magistrátu, městského obvodu, městské policie a děti z Domu dětí a mládeže. Skupina oslovovala majitele psů s dotazem, zda uklízejí po svých miláčcích. Většina občanů tvrdila, že ano. Někteří dokonce ukázali připravené sáčky pro úklid. Našli se jedinci, kteří přiznali, že po svých psech exkrementy neuklízejí. Ti byli poučeni o správném postupu a platnosti Obecně závazných vyhlášek města Ústí n.L  č. 5/2005 a 4/2008, které ukládají povinnost mít psa na vodítku a uklízet po svém nebo svěřeném psu.

Všichni dotázaní obdrželi plastový zásobník se sáčky k úklidu psích exkrementů.

      

 


Datum vložení: 14.05.2015, datum sejmutí: 31.12.2099

Ústí nad Labem - Severní Terasa: Tisk


 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny
pondělí a středa:     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:          8:00 - 10:00 hodin

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 16:00 hodin
úterý, čtvrtek,      8:00 - 10:00 hodin

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:      8:00 - 12:00 hodin

Polední přestávka vždy 12:00 – 13:00 hodin (Platí pro úřední hodiny, pokladnu i Czechpoint)

 

 

 

 
 
© MO Severní Terasa 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP