MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

archiv RMO

Usnesení z 16.(mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 28.12.2009

U S N E S E N Í z 16. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 28.12.2009 od 11.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 182/09Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2009 (dotace od Magistrátu města Ústí nad Labem na volby a hřiště Stříbrníky a právníka) Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                    rozpočtové opatření:            1.    Zvýšení příjmové položky 4221 o 200 tis. Kč a...
více informací

Usnesení z 15. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 14.12.2009

U S N E S E N Í z 15. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 14.12.2009 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 174/09Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.  Usn. č. 175/09Záměr pronájmu plochy pro umístění regulační stanice plynu v ulici VětrnáRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j...
více informací

Usnesení ze 14. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 27.11.2009

U S N E S E N Í z 14. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 27.11.2009 od 9.00 do 10.30 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 162/09Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 163/09Výpověď pronájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 10 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j...
více informací

Usnesení z 13.(mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 26.10.2009

U S N E S E N Í z 13. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 26.10.2009 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 151/09Převod nájmu zahrádky na p.p.č. 5130 díl 8 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                    převod  nájmu  části p.p.č. 5130 díl 8 o výměře 652,32 m2– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Petrovi Čepelovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.         Usn. č. 152/09Pronájem zahrádky na p.p.č. 4451/1 díl 4...
více informací

Usnesení z 12. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 7.10.2009

U S N E S E N Í z 12. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 7.10.2009 od 10.00 do 12.30 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 129/09Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 130/09Záměr převodu nájmu zahrádky na p.p.č. 5130 díl 8 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j...
více informací

Usnesení z 11.(mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 14.9.2009

U S N E S E N Í z 11. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 14.9.2009 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 122/09Odkoupení ideální poloviny pozemku č. 4949/233 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/        s o u h l a s í            s  odkoupením  ideální  poloviny  p.p.č.  4949/233  o  výměře 19 m2 v k.ú. Ústí nad Labem od majitele Jaroslava Jánského za cenu 12.500,- Kč,B/        d o p o r u č u j e    Zastupitelstvu  MO...
více informací

Usnesení z 10. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 19.8.2009

U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 19.8.2009 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.   Usn. č. 110/09Záměr převodu nájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 14 a 5181 díl 2 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                    záměr  převodu  nájmu   části p.p.č. 5182/1 díl 14  o výměře 199,47 m2 a p.p.č. 5181 díl 2 o výměře 166,51 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Karle Marešové za obvyklých podmínek dle důvodové...
více informací

Usnesení z 9. (mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 16.7.2009

U S N E S E N Í z 9. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 16.7.2009 od 9.00 do 9.30 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 109/09Rekonstrukce chodníků a schodiš – návrh rozsahu pracíRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                    ozsah prací dle přiložené tabulky:1.     rekonstrukce schodiš:             pořadová čísla – 1, 2, 3, 4, 5, 7, 14 a 15,2.     rekonstrukce chodníků: pořadová čísla – 1, 2, 3 a...
více informací

Usnesení z 8. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 8.7.2009

U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 8.7.2009 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 91/09Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 92/09Ukončení nájemního vztahu k bytu č. 25 v ul. Kmochova 4Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j...
více informací

Usnesení z 7. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 10.6.2009

U S N E S E N Í z 7. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 10.6.2009 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 68/09Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa. Usn. č. 69/09Záměr převodu nájmu zahrádky na p.p.č. 2779/1 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j...
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny
pondělí a středa:     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:          8:00 - 10:00 hodin

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 16:00 hodin
úterý, čtvrtek,      8:00 - 10:00 hodin

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:      8:00 - 12:00 hodin

Polední přestávka vždy 12:00 – 13:00 hodin (Platí pro úřední hodiny, pokladnu i Czechpoint)

 

 

 

 
 
© MO Severní Terasa 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP