MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2010

Usnesení z 1. Rady MO ÚL - ST, ze dne 1.12.2010

U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 1.12. 2010 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.   Usn. č. 1/N/10Schválení Jednacího řádu Rady MO Ústí nad Labem – Severní TerasaRada MO ÚL – ST po projednánís c h v a l u j e             Jednací řád Rady MO Ústí nad Labem – Severní Terasa ve znění dle přílohy.   Usn. č. 2/N/10Dělba působnosti starosty a místostarostyRada MO ÚL – ST po projednáníA/        s c h v a l u j e              dělbu  působnosti  starosty  a...
více informací

Usnesení z 12. schůze Rady MO Ústí nad Labem - Severní Terasa, která se konala dne 11.10.2010

U S N E S E N Í z 12. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 11.10.2010 od 10.00 do 11.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 125/10Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 126/10Pronájem zahrádky na p.pč. 5183/1 díl 20 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                 pronájem části p.p.č.5183/1 díl...
více informací

Usnesení z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa konané dne 15.9.2010

U S N E S E N Í z 11. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 15.9.2010 od 10.00 do 11.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 113/10Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 114/10Záměr pronájmu zahrádky na p.pč. 5183/1 díl 20 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e               záměr pronájmu části p.p.č.5183/1...
více informací

Usnesení z 10. schůze Rady MO Ústí nad Labem - Severní Terasa, která se konala dne 18.8.2010

U S N E S E N Í z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 18.8.2010 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 96/10Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.  Usn. č. 97/10Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu paní KudrnovéRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                    žádost o...
více informací

Usnesení z 9.(mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa, která se konala dne 30.6.2010

U S N E S E N Í z 9. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 30.6.2010 od 15.30 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 94/10Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/        b e r e   n a v ě d o m í       předložený návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní       Terasa na rok 2010  B/        s c h v a l u j e                    ...
více informací

Usnesení z 8. Rady městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa, která se konala dne 23.6.2010

U S N E S E N Í z 8. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 23.6.2010 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 80/10Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.  Usn. č. 81/10Záměr pronájmu p.p.č. 4451/1 díl 2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                   záměr pronájmu p.p.č....
více informací

Usnesení z 7. (mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 4.6.2010

U S N E S E N Í z 7. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 4.6.2010 od 9.00 do 10.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 78/10Závěrečná zpráva o hospodaření (Závěrečný účet) Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2009Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/        z j i š  u j e, ž e                  1.  hospodaření v oblasti Rozpočtu hlavní činnosti MO Ústí...
více informací

Usnesení z 7.(mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 4.6.2010


Usnesení z 6. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 19.5.2010

U S N E S E N Í   z 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 19.5.2010 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.     Usn. č. 59/10 Kontrola plnění usnesení Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.       Usn. č. 60/10 Záměr pronájmu části p.p.č. 5130 díl 5a – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po...
více informací

Usnesení z 5.(mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 30.4.2010

U S N E S E N Í z 5. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 30.4.2010 od 8.30 do 9.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 58/10Posunutí výpovědi nájmu nebytového prostoru v ul. Stříbrnická 3030/2 – p.JelínekRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníu p r a v u j e                             usnesení RMO č. 35/10 ze dne 24.3.2010 bod A/ takto:datum 30.4.2010 se mění na...
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny
pondělí a středa:     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:          8:00 - 10:00 hodin

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 16:00 hodin
úterý, čtvrtek,      8:00 - 10:00 hodin

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:      8:00 - 12:00 hodin

Polední přestávka vždy 12:00 – 13:00 hodin (Platí pro úřední hodiny, pokladnu i Czechpoint)

 

 

 

 
 
© MO Severní Terasa 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP