MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2014

Usnesení z mimořádné RMO ÚL - ST, dne 18.12.2014

ikona
PDF dokumenty/RMO/2014/Usneseni - Mimor. RMO (18.12.2014).pdf


Datum vložení: 07.01.2015, datum sejmutí: 07.01.2999

Ústí nad Labem - Severní Terasa: Tisk


Usnesení z RMO ÚL - ST, dne 3.12.2014

ikona
PDF dokumenty/RMO/2014/Usneseni - 1N RMO (3.12.2014).pdf


Datum vložení: 18.12.2014, datum sejmutí: 31.12.2999

Ústí nad Labem - Severní Terasa: Tisk


Usnesení z 8. RMO ÚL - ST, dne 22.9.2014

U S N E S E N Í   ze 8. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 22.9.2014 od 10:30 do 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.     Usn. č. 97/14 Kontrola plnění usnesení Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í         zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.       Usn. č. 98/14 Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s c h v a l u j e...
více informací

Usnesení z mimořádné RMO ÚL - ST, dne 2.9.2014

U S N E S E N Í   z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 2.9.2014 od 13:00 do 13:30 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.   Usn. č. 94/14 Prodej p.p.č. 4949/744 a 4949/743 v k.ú. Ústí nad Labem Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání A/        s o u h l a s í                                    s prodejem p.p.č. 4949/744 o výměře 76 m2 a...
více informací

Usnesení ze 7. RMO ÚL - ST, dne 13.8.2014

U S N E S E N Í   ze 7. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 13.8.2014 od 10:00 do 11:30 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.   Usn. č. 75/14 Kontrola plnění usnesení Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í     zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.     Usn. č. 76/14 Revokace usnesení o snížení předpisu nájmu – Outdoor akzent s.r.o. Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání A/        r e v o k u j...
více informací

Usnesení ze 6. RMO ÚL - ST, dne 11.6.2014

U S N E S E N Í   z 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 11.6.2014 od 12:00 do 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.     Usn. č. 65/14 Kontrola plnění usnesení Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.       Usn. č. 66/14 Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 7 v k.ú. Ústí nad Labem Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po...
více informací

Usnesení z 5. RMO ÚL - ST, dne 14.5.2014

U S N E S E N Í   z 5. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 14.5.2014 od 8:00 do 10:30 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.   Usn. č. 46/14 Kontrola plnění usnesení Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.       Usn. č. 47/14 Služební cesta členů RMO – Berlín 2014 Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po...
více informací

Usnesení ze 4. RMO ÚL - ST, dne 16.4.2014

U S N E S E N Í   z 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 16.4.2014 od 10.00 do 11:00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.   Usn. č. 31/14 Kontrola plnění usnesení Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání b e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.       Usn. č. 32/14 Záměr pronájmu části pozemku na p.p.č. 4883 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem Rada MO Ústí nad Labem – Severní...
více informací

Usnesení z mimoř. ZMO ÚL - ST, dne 25.6.2014

U S N E S E N Í   z mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 25. června 2014     95/2014 Stanovení počtu členů Zastupitelstva MO na volební období 2014 – 2018 Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s t a n o v í počet členů Zastupitelstva MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na volební období 2014 – 2018 na 15.       96/2014 Návrh úpravy hranice mezi městskými obvody Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání s o u h l a s í s úpravou hranic mezi městskými obvody dle důvodové...
více informací

Usnesení z 3. schůze RMO ÚL - ST ze dne 19.3.2014

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 19.3.2014 od 10.00 do 11:00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 25/14Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 26/14Záměr pronájmu nebytového prostoru v ul. Pod Rozhlednou 4 pí Petře MilfaitovéRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j...
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny
pondělí a středa:     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:          8:00 - 10:00 hodin

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 16:00 hodin
úterý, čtvrtek,      8:00 - 10:00 hodin

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:      8:00 - 12:00 hodin

Polední přestávka vždy 12:00 – 13:00 hodin (Platí pro úřední hodiny, pokladnu i Czechpoint)

 

 

 

 
 
© MO Severní Terasa 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP