MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 12. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 7.10.2009

U S N E S E N Í

 

z 12. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

která se konala dne 7.10.2009 od 10.00 do 12.30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 129/09

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 130/09

Záměr převodu nájmu zahrádky na p.p.č. 5130 díl 8 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                     záměr  převodu  nájmu   části p.p.č. 5130 díl 8 o výměře 652,32 m2– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Petrovi Čepelovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.  

 

 

 

Usn. č. 131/09

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 4451/1 díl 4 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                záměr pronájmu p.p.č.4451/1 díl 4 o výměře 628 m2 zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem paní Naděždě Špakové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.    

 

 

 

Usn. č. 132/09

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5151 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                záměr pronájmu pozemku p.p.č. 5151 o výměře 386 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Josefovi Sudorovi a Haně Sudorové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.       

 

 

 

Usn. č. 133/09

Převod nájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 14 a 5181 díl 2 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    převod nájmu části p.p.č. 5182/1 díl 14 o výměře 199,47 m2 a

p.p.č. 5181 díl 2 o výměře 166,51 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Karle Marešové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 134/09

Pronájem zahrádky na části p.p.č. 4883 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                pronájem části p.p.č. 4883 o výměře 500 m2 – zahrádky v k.ú.

Ústí nad Labem určitému zájemci panu Martinu Jandovi a Lucii Jandové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 135/09

Záměr převodu nájmu části p.p.č. 4400/103 v k.ú. Ústí nad Labem pod prodejním stánkem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                záměr  převodu  pronájmu  části p.p.č. 4400/103 o výměře

5,8 m2 pro prodejní stánek z paní Catherine Häuslerové na pana Jana Měchuru za stejných podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 136/09

Odstoupení od nájemní smlouvy na garáž č. 1456 v ulici Jana Zajíce

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                v souladu s článkem č. VII. odstoupení od nájemní smlouvy

ze dne 9.7.2008 na pronájem garáže č. 1456 v ulici Jana Zajíce na st.p.č. 4949/232 v k.ú. Ústí nad Labem, o výměře 19 m2, z důvodu opakovaného prodlení s placením nájemného delším jak 30 dní.

 

 

 

Usn. č. 137/09

Žádost pana Václava Jelínka o úpravu nájmu za nebytový prostor v ulici Stříbrnická 2

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

n e s c h v a l u j e                          žádost pana Václava Jelínka, nájemce nebytových prostor

v ulici Stříbrnická 2 o úpravu nájemného dle důvodové zprávy a přílohy č. 1.

 

 

 

Usn. č. 138/09

Schválení změny Pravidel pro prodej pozemků

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        r u š í                         usnesení RMO č. 73/07 ze dne 18.4.2007,

 

B/        s c h v a l u j e        Pravidla RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa pro prodej

pozemků v majetku Statutárního města Ústí nad Labem dle důvodové zprávy. 

 

 

 

Usn. č. 139/09

Záměr prodeje části p.p.č. 4400/140 a 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                záměr  části prodeje p.p.č. 4400/140 a 4400/141 v k.ú. Ústí

na Labem dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 140/09

Záměr prodeje p.p.č. 4802 a 4803 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                záměr  prodeje p.p.č. 4802 a 4803 v k.ú. Ústí na Labem dle

důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 141/09

Záměr prodeje p.p.č. 5151 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                záměr  prodeje p.p.č. 5151 o výměře 386 m2 v k.ú. Ústí na

Labem dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 142/09

Záměr prodeje p.p.č. 5173/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                záměr  prodeje p.p.č. 5173/1 v k.ú. Ústí na Labem dle

důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 143/09

Záměr prodeje p.p.č. 313 v k.ú. Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                záměr  prodeje p.p.č. 313 o výměře 207 m2 v k.ú. Dobětice

dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 144/09

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                uzavření   smlouvy   o smlouvě budoucí na věcné břemeno

s budoucím oprávněným p. Ing. Milanem Steňko na p.p.č. 4617/1 v k.ú. Ústí nad Labem na vodovodní a kanalizační přípojku za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 150,- Kč/ m2 včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 145/09

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 70 a 313 v k.ú. Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                uzavření  smlouvy  o smlouvě budoucí na  věcné  břemeno 

s budoucím oprávněným pí Jiřinou Šmídlovou na p.p.č. 70 a 313 v k.ú. Dobětice na vodovodní přípojku za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 150,- Kč/m2 včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

Datum vložení: 20.10.2009, datum sejmutí: 20.11.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP