MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 16.(mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 28.12.2009

U S N E S E N Í

 

z 16. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

která se konala dne 28.12.2009 od 11.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 182/09

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa na rok 2009 (dotace od Magistrátu města Ústí nad Labem na volby a hřiště Stříbrníky a právníka)

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    rozpočtové opatření:           

1.    Zvýšení příjmové položky 4221 o 200 tis. Kč a zapojení na investiční položku PPR 307/H000094 – IA – dopravní hřiště Stříbrníky ve výši 200 tis. Kč dle důvodové zprávy,

2.    Zvýšení příjmové položky 4111 UZ 98071 o 96.520,50 Kč a zapojení na výdajové položky s UZ 98071 ve výši 96.520,50 Kč dle důvodové zprávy,

3.    Zvýšení příjmové položky 4121 o 90 tis. Kč

zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000004

Znalecké posudky a právní služby ve výši 90 tis. Kč dle důvodové zprávy,

4.    Snížení výdajové položky PPR 303/H000017 rezerva

o 16,50 tis. Kč a zapojení na výdajovou položku

PPR 308/H000049 Nákup ostatních služeb ve výši 16,50 tis. Kč dle důvodové zprávy,

5.    Snížení výdajové položky PPR 308/H000024 telefony úřad o 48 tis. Kč a zapojení na výdajovou položku

Investiční – nákup nového serveru ve výši 48 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 183/09

Částečná úhrada nákladů – loutková představení pro děti

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    částečnou úhradu nákladů na divadelní představení ve výši

1.500,- Kč na jedno představení, tj.16.500,-Kč/11 představení dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

......................................................                             .....................................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                       Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                    Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                           Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 28.12.2009.        Datum vložení: 06.01.2010, datum sejmutí: 06.02.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP