MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 7. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 10.6.2009

U S N E S E N Í

 

z 7. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

která se konala dne 10.6.2009 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 68/09

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

Usn. č. 69/09

Záměr převodu nájmu zahrádky na p.p.č. 2779/1 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                             záměr  převodu  nájmu  části  p.p.č.  2779/1 o výměře 750 m2

                                                       – zahrádky v  k.ú.   Ústí n.L.  určitému  zájemci    paní  Ivetě

                                                       Chlumecké za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 70/09

Záměr převodu nájmu zahrádky na p.p.č. 5130 díl 6 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                              záměr   převodu  nájmu části p.p.č. 5130 díl 6 o výměře

                                                        574,82 m2  zahrádky v k.ú. Ústí n.L.  určitému zájemci panu

                                                        Petrovi  Šimečkovi  za  obvyklých  podmínek  dle  důvodové

                                                        zprávy.

 

Usn. č. 71/09

Převod nájmu zahrádky na p.p.č. 5183/1 díl 19 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           změnu nájemce části p.p.č. 5183/1 díl 19 o výměře 399,35 m2

                                                     – zahrádky  v  k.ú.  Ústí n.L. z určitého nájemce pana Pavla

                                                     Beránka na paní Danu Jarolímovou a pana Pavla Beránka  za

                                                     obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

                                   

                                                                       

Usn. č. 72/09

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5185 díl 2 v Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 pronájem části p.p.č. 5185 díl 2 o výměře 316 m2 – zahrádky  

                                                            v k.ú. Ústí n.L. určitému zájemci panu Petrovi Kadlecovi za

                                                            obvyklých  podmínek  dle  důvodové         zprávy.

 

 

Usn. č. 73/09

Převod nájmu zahrádky

Datum vložení: 23.06.2009, datum sejmutí: 23.07.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP