MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 8. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 8.7.2009

U S N E S E N Í

 

z 8. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa,

která se konala dne 8.7.2009 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 91/09

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 92/09

Ukončení nájemního vztahu k bytu č. 25 v ul. Kmochova 4

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           prodloužení nájemního vztahu k bytu č.25 v ulici Kmochova 4

                                                     nájemci panu Janu Dytrychovi do 31.8.2009 dle důvodové

                                                     zprávy.          

 

 

 

Usn. č. 93/09

Výpověď nájemní smlouvy – Černý Jiří

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           výpověď   nájemní  smlouvy  č.  0005/0381/2008  uzavřené

                                                      panem  Jiřím Černým  na  pronájem pozemku za účelem

                                                      provozování   předzahrádky   restauračním zařízení ve

                                                      zkrácené výpovědní lhůtě dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 94/09

Záměr prodeje pozemkových parcel v lokalitě Ve Strouze

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                          záměr  prodeje   pozemkových  parcel  č.  4340/1,  4893/1,

                                                    4894/1,  5244,  5245,  5246, 5247, 5248, 5249, 5250, 5251,

                                                   5252,  5253,  5257  vše k.ú.  Ústí nad Labem dle důvodvé

                                                    zprávy.

 

 

 

Usn. č. 95/09

Prodej části p.p.č. 5177/1 a 5177/56 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                         prodej části p.p.č. 5177/1 o výměře 793 m2 a p.p.č. 5177/56 o

                                                   výměře  184 m2 v  k.ú. Ústí nad Labem  společnosti MILPA

                                                  s.r.o. za cenu 683.900,- + náklady spojené s prodejem dle

                                                  důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 96/09

Směna části pozemků p.p.č. 1530/21, 1542/5 a 1542/1 za část pozemku p.p.č. 1540 vše v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                          směnu  části p.p.č. 1530/21, 1542/5 a 1542/1  v k.ú.  Ústí nad

                                                    Labem ve vlastnictví manželů Skalníkových a Benešových za

                                                   část p.p.č. 1540 v k.ú. Ústí nad Labem v majetku města Ústí

                                                   nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 97/09

Souhlas s oddělením části p.p.č. 4400/148 v k.ú. Ústí nad Labem a následný převod vzniklé parcely do vybraného majetku města Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                         oddělení a převod části p.p.č.4400/148 v k.ú. Ústí nad Labem

                                                    do vybraného majetku města Ústí nad Labem dle důvodové

                                                    zprávy.

 

 

 

Usn. č. 98/09

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno vybudování bezbariérového přístupu (chodníku) na p.p.č. 4400/312 a 4400/313 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                          uzavření  smlouvy  o  smlouvě  budoucí  na  věcné  břemeno

                                                      vybudování bezbariérového přístupu (chodníku) na p.p.č. 

                                                   4400/312 a 4400/313 v k.ú. Ústí nad Labem pro Společenství

                                                   vlastníků jednotek Pincova 5 a 7 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 99/09

Schválení výsledků výběrového řízení – rekonstrukce chodníků a schodiš

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    výsledky výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků a

                                              schodiš   Městském  obvodu  Ústí nad Labem - Severní Terasa“:

1.    HAGL s.r.o., Na Sklípku 613/2, Ústí nad Labem

 

 

 

Usn. č. 100/09

Schválení výsledků výběrového řízení – Dětské dopravní hřiště

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    výsledky výběrového řízení na akci „Dětské dopravní hřiště Stříbrníky"

                                               1.    KOMASTAV DS s.r.o., Žižkova 660, Trmice

 

 

 

 

Usn. č. 101/09

Předložení zápisu z jednání Komise pro životní prostředí RMO ze dne 22.6.2009

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                 zápis z jednání Komise pro životní prostředí RMO ze dne

                                                           22.6.2009.

 

 

 

Usn. č. 102/09

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem

Datum vložení: 24.08.2009, datum sejmutí: 24.09.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP