MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2010

Usnesení z 5.(mimoř.) schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 30.4.2010

U S N E S E N Í z 5. (mimoř.) schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 30.4.2010 od 8.30 do 9.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 58/10Posunutí výpovědi nájmu nebytového prostoru v ul. Stříbrnická 3030/2 – p.JelínekRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníu p r a v u j e                             usnesení RMO č. 35/10 ze dne 24.3.2010 bod A/ takto:datum 30.4.2010 se mění na...
více informací

Usnesení z 4. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 21.4.2010

U S N E S E N Í z 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 21.4.2010 od 10.00 do 11.45 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 39/10Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 40/10Záměr převodu nájmu zahrádky na p.p.č. 2784 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                    záměr...
více informací

Usnesení z 3. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 24.3.2010

U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 24.3.2010 od 10.00 do 11.30 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 28/10Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 29/10Záměr převodu nájmu zahrádky na části p.p.č. 4883 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                    záměr...
více informací

Usnesení z 2. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 24.2.2010

U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 24.2.2010 od 10.00 do 11.30 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 19/10Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.  Usn. č. 20/10Záměr prodeje části p.p.č. 4482/1 a 4400/141 v k.ú. Ústí nad LabemRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                    záměr  prodeje...
více informací

Usnesení z 1. schůze Rady Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 20.1.2010

U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 20.1.2010 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2. Usn. č. 1/10Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 2/10Ukončení pronájmu - zahrádky na p.p.č. 231/2 v k.ú. DoběticeRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e             1.         ukončení pronájmu...
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP