MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 10. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 21.9.2011

U S N E S E N Í

 

z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 21.9.2011 od 10.00 do 11.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 136/11

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

Usn. č. 137/11

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 8 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu části p.p.č. 5182/1 díl 8 o výměře 427,13 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci manželům Miroslavovi a Ludmile Hejdovým za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 138/11

Záměr převodu nájmu nebytového prostoru v ulici Jizerská 20 a 22

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu nebytového prostoru v ulici Jizerská 20 a 22

z p. Son Lai Duce na p. Bao Hoang Ngoce za stejných podmínek a nájemné 600,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 139/11

Investice do nebytového prostoru Větrná 4

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    1.    provedení investice do stavebně - technického stavu

nebytového prostoru Větrná 4, spočívající v rekonstrukci sociálního zařízení, provedené firmou VOKATO dle důvodové zprávy,

2.   úpravu nájemní smlouvy dle důvodové zprávy – slevu

z nájmu po dobu 10 měsíců.

 

 

Usn. č. 140/11

Pronájem plochy na protihlukové zdi pro reklamní účely

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    pronájem části plochy na protihlukové zdi naproti obchodního

centra Albert na p.p.č. 4400/268 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 4 x 2 m pro reklamní účely za obvyklých podmínek společnosti Servis výpočetní techniky s.r.o. dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 141/11

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 (skládkovné, chemické odplevelení)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    rozpočtová opatření:

snížení položky PPR 308/H000109 – Zeleň - skládkovné – UZ_03_0383 o 200 tis. Kč a zapojení na položku

PPR 307/H000110 – Zeleň – postřiky a odplevelení – UZ_03_0383 ve výši 200 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 142/11

Ztráty a nálezy   

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    postup ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ve věcech

ztrát a nálezů likvidaci ztrát a nálezů dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 143/11

Zakoupení osobních minikamer pro potřeby Městské policie resp. Policie ČR   

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     informaci o zakoupení dvaceti kusů osobních minikamer

pro potřeby Městské policie resp. Policie ČR,

 

B/        s c h v a l u j e               zapůjčení dvaceti kusů osobních minikamer pro potřeby

Městské policie resp. Policie ČR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................                                        .........................................                       

Josef   M a c í k                                                          Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                    Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                           Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

                                              

 

           

 

V Ústí nad Labem, dne 22.9.2011.          Datum vložení: 30.09.2011, datum sejmutí: 30.10.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP