MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z mimoř. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 20.12.2011

U S N E S E N Í

 

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 20.12.2011 od 11.30 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 176/11

Plán zimní údržby zajišovaný ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 plán zimní údržby v předloženém znění.

 

 

 

Usn. č. 177/11

Smlouva o výkonu veřejné služby v roce 2012

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           Smlouvu o organizaci a výkonu veřejné služby uzavřenou

mezi Úřadem práce ČR a MO Ústí nad Labem – Severní Terasa od 1.1.2012 ve smyslu důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 178/11

Časový harmonogram schůzí RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa a zasedání ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2012

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e               časový harmonogram schůzí Rady MO ÚL – ST v roce

2012 ve smyslu důvodové zprávy,

 

B/        b e r e   n a   v ě d o m í     časový harmonogram zasedání Zastupitelstva MO ÚL – 

ST v roce 2012 ve smyslu důvodové zprávy,

 

C/        u k l á d á                       Mgr. Petru Vlasákovi, tajemníkovi ÚMO ÚL – ST připravit

konání RMO a ZMO ÚL – ST podle schváleného časového harmonogramu ve smyslu důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

............................................                                        .........................................                       

Josef   M a c í k                                                        Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                              Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                                Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 21.12.2011.        Datum vložení: 29.12.2011, datum sejmutí: 29.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP