MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 10. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 10.10.2012

U S N E S E N Í

 

z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 10.10.2012 od 8.00 do 9.30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 88/12

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

Usn. č. 89/12

Pronájem nebytových prostor Městské policii v ul. Stříbrnická 2

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           pronájem nebytových prostor Městské policii Statutárního

města Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 90/12

Přechod nájmu nebytového prostoru v ul. Pod Rozhlednou 4 z pí Lenky Cvachové na pí Veroniku Lichtenbergovou

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           přechod    nájmu    nebytového    prostoru      ulici    Pod

Rozhlednou 4 z paní Lenky Cvachové na paní Veroniku Lichtenbergovou dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 91/12

Prodej části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem jedinému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                  s prodejem části p.p.č. 4400/14 v k.ú. Ústí nad Labem o

velikosti 45 m2 žadateli Ing. Janě Vodičkové za cenu 9.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

 

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO          schválit prodej pozemku dle

bodu A/.

 

 

Usn. č. 92/12

Úprava hodnotících kritérií výběrového řízení „Údržba veřejné zeleně“ v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           úpravu hodnotících kritérií výběrového řízení na akci

„Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správě MO ÚL - ST, v lokalitě Dobětice, Stříbrníky, Severní Terasa, Jana Zajíce a extravilánové plochy“ dle

důvodové zprávy.

 

Usn. č. 93/12

Převod trojdílné kamenné plastiky do správy ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           převod trojdílné kamenné plastiky do správy ÚMO Ústí

nad Labem – Severní Terasa od Magistrátu města Ústí nad Labem.

 

 

Usn. č. 94/12

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2012 (zeleň, příjmy z VHP) 

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           rozpočtové opatření:

1)    -Snížení výdajové stránky rozpočtu na položce

PPR 307/H000108 Zeleň – údržba – UZ_03_0383 ve

výši 350 tis. Kč,

-Zvýšení výdajové položky PPR307/H000110 – Zeleň-  postřiky a odplevelení – UZ_03_0383 ve stejné výši,  tj. 350 tis. Kč,

2)    -Snížení příjmové stránky rozpočtu na položce 1355 – VHP a VLT (odvody) příjmy od roku 2012 – ve výši 2.900 tis. Kč,

-Zvýšení příjmové stránky na položce 4121 – Neinvestiční přijaté dotace od obcí ve výši 2.684 tis. Kč,

-Zvýšení příjmové stránky rozpočtu na položce 2324 vyúčtování služeb z minulých let ve výši 111 tis. Kč,

-Zvýšení příjmové stránky rozpočtu na položce 1351 výtěžek z VHP z min. roku ve výši 105 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 95/12

Příspěvky organizacím – žádost o změnu akce na schválený příspěvek – Azylový dům pro matky s dětmi

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           změnu použití schváleného příspěvku ve výši 3.500,- Kč  

Azylovému domu pro matky s dětmi na akci Dětský sportovní den na ceny – dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 96/12

Návrh na přejmenování ulice Ve strouze    

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     1)        Situaci vzniklou administrativní chybou v nesprávném

zaznamenání názvu ulice Ve strouze dle důvodové zprávy,

2)    Stanovisko Archivu města Ústí nad Labem k názvu Ve

strouze,

 

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO    navrhnout Zastupitelstvu Města

Ústí nad Labem změnit název ulice „Ve strouze“ na nové pojmenování „Ve Struze“ ve smyslu důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

............................................................                       ......................................................                      

Josef   M a c í k                                                          Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                    Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                           Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 10.10.2012.      

 Datum vložení: 04.12.2012, datum sejmutí: 04.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP