MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 8. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 15.8.2012

U S N E S E N Í

 

z 8. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 15.8.2012 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 63/12

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 64/12

Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                            pronájem  bytu  č.  3 v ul.  Kmochova 3352/4  panu Mgr.

Janu Hnízdilovi, PhD. ve veřejném zájmu ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ze dne 3.9.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usn. č. 65/12

Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           pronájem bytu č. 4 v ul. Kmochova 3352/4 paní Bc. Lině

Adwar ve veřejném zájmu ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ze dne 3.9.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 66/12

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5183/1 díl 7 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr pronájmu části p.p.č. 5183/1 díl 7 o výměře 421 m2

– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Petrovi Krejčíkovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 67/12

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5183/1 díl 23 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                         záměr pronájmu  p.p.č. 5183/1 díl 23 – zahrádky o výměře 392,68 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Jiřímu Vavřinovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 68/12

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5194 díl 13 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr pronájmu p.p.č. 5194 díl 13 – zahrádky o výměře

541,84 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Radkovi Bílkovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usn. č. 69/12

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5195 díl 3 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           pronájem části p.p.č. 5195 díl 3 o výměře 517,51 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Pavlovi Syrovátkovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usn. č. 70/12

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.pč. 4691 a 4587 v k.ú. Ústí nad Labem pro RWE GasNet, s.r.o.  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno

s budoucím oprávněným RWE GasNet, s.r.o. na p.p.č. 4691 a 4587 v k.ú. Ústí nad Labem na provedení plynové přípojky ke stavební parcele Mgr. Davida Jiroty za podmínek uvedených v návrhu smlouvy budoucí na věcné břemeno pro RWE GasNet, s.r.o. a se zpoplatněním věcného břemene ve výši 200,- Kč/bm dle platného ceníku a dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 71/12

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.pč. 4811, 4949/627 a 4949/885 v k.ú. Ústí nad Labem pro ČEZ Distribuce, a.s.  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno

s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. na p.p.č. 4811, 4949/627 a 4949/885 v k.ú. Ústí nad Labem na stavbu „vedení NN pro UL Chuderovská p.p.č. 4804/2“ za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 425,- Kč/m2 včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

  

Usn. č. 72/12

Úprava hodnotících kritérií výběrového řízení „Údržba veřejné zeleně“ v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           úpravu hodnotících kritérií výběrového řízení na akci

„Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správě MO ÚL – ST, v lokalitě Dobětice, Jana Zajíce, Severní Terasa, Stříbrníky, extravilánové plochy“ dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usn. č. 73/12

Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2012

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     vývoj hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

      za 1. pololetí 2012,

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO            předloženou zprávu o hospodaření

MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2012 schválit.

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 74/12

Dohoda o splátkách dluhu za nájemné – pozemek (stánek) – Antonín Melicherik (do 18 měsíců)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           návrh dohody o splátkách dluhu – pozemek – Antonín

Melicherik.

 

 

 

Usn. č. 75/12

Ztráty a nálezy

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           postup ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ve věcech

ztrát a nálezů likvidaci ztrát a nálezů dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

..........................................................                                                                

Josef   M a c í k                                                      

Starosta Městského obvodu                                               

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                               

                                                 

 

V Ústí nad Labem, dne 20.8.2012.          Datum vložení: 28.08.2012, datum sejmutí: 31.12.2099

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP