MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 9. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 12.9.2012

U S N E S E N Í

 

z 9. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 12.9.2012 od 10.00 do 12.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 76/12

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

Usn. č. 77/12

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5183/1 díl 7 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           pronájem části p.p.č. 5183/1 díl 7 o výměře 421 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Petrovi Krejčíkovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 78/12

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5183/1 díl 23 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                       pronájem p.p.č. 5183/1 díl 23 –zahrádky o výměře 392,68 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Jiřímu Vavřinovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 79/12

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5194 díl 13 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           pronájem p.p.č. 5194 díl 13 – zahrádky o výměře 541,84

m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Radkovi Bílkovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 80/12

Pronájem nebytových prostor Městské policii v ul. Stříbrnická 2

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr pronájmu nebytových prostor Městské policii

Statutárního města Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 81/12

Přechod nájmu částí p.p.č. 4400/144 a 4949/177 v k.ú. Ústí nad Labem pro reklamní účely ze společnosti ROXY II a.s. na společnost DAROTHORE a.s.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           přechod nájmu částí p.p.č. 4400/144 a 4949/177 v k.ú.

Ústí nad Labem ze společnosti ROXY II a.s. na společnost DAROTHORE a.s. za účelem provozování reklamních zařízení dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 82/12

Přechod nájmu části p.p.č. 5178/1 v k.ú. Ústí nad Labem pro reklamní účely ze společnosti ROXY II a.s. na společnost EFFECT COMPANY a.s.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           přechod nájmu části p.p.č. 5178/1 v k.ú. Ústí nad Labem

ze společnosti ROXY II a.s. na společnost EFFECT COMPENY a.s. za účelem provozování reklamních zařízení dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 83/12

Záměr prodeje části p.p.č. 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem jedinému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                          záměr prodeje části p.p.č. 4400/14 v k.ú. ústí nad Labem

                                               o velikosti 45 m2 žadateli Ing. Janě Vodičkové za cenu 200,- Kč/m2

                                              dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl. 6 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 84/12

Prodej p.p.č. 282/1, 282/2 a 282/3 v k.ú. Dobětice – p. Zdeněk Cynybulk

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                  s prodejem p.p.č. 282/1, 282/2 a 282/3 v k.ú. Dobětice o

celkové výměře 947 m2 žadateli p. Zdeňkovi Cynybulkovi za cenu 757.600,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO    schválit prodej nemovitostí dle

bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 85/12

Prodej p.p.č. 280/1, 280/3 a 281 v k.ú. Dobětice – p. Miroslav Rada

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                  s prodejem p.p.č. 280/1, 280/3 a 281 v k.ú. Dobětice o

celkové výměře 1.111 m2 žadateli p. Miroslavu Radovi za cenu 888.800,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO    schválit prodej nemovitostí dle

bodu A/.

 

 

Usn. č. 86/12

Prodej stavebních parcel ve volném prodeji veřejnou licitací

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                  s prodejem stavební parcely na pozemku č. 287 o

velikosti 991 m2 v k.ú. Dobětice p. Paul Vratislav, který se stal vítězem veřejné licitace cenou 1.010.820,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

B/        d o p o r u č u j e          Zastupitelstvu  MO    schválit prodej stavebních parcel

dle bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 87/12

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.p.č. 4686/1 v k.ú. Ústí nad Labem pro ČEZ Distribuce, a.s.    

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno

s budoucím oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. na p.p.č. 4686/1 v k.ú. Ústí nad Labem na stavbu „UL Ústí nad Labem, p.p.č. 4686/5, nové kNN“ za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 200,- Kč/bm dle důvodové zprávy.

 

 

 

  

 

 

............................................................                           ......................................................                       

Josef   M a c í k                                                             Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                       Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                              Ústí nad Labem - Severní Terasa 

  

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 12.9.2012.         

 Datum vložení: 04.12.2012, datum sejmutí: 04.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP