MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z mimořádné schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 4.7.2012

U S N E S E N Í

 

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 4.7.2012 od 10.00 do 10.15 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 62/12

Přidělení obecního bytu v ul. Kmochova 3352/4 do nájmu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           pronájem  bytu  v ulici  Kmochova 3352/4  panu  Michalu

Pídovi ve veřejném zájmu ve smyslu usn. č. 125/03 z 10. RMO ze dne 3.9.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

 

  

 

..........................................                                         ........................................                       

Josef   M a c í k                                                         Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                   Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                          Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

   

   

V Ústí nad Labem, dne 4.7.2012. Datum vložení: 24.07.2012, datum sejmutí: 31.12.2099

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP