MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení ze 7. schůze Rady MO ÚL - ST ze dne 25.6.2012

U S N E S E N Í

 

z 7. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 25.6.2012 od 15.00 do 16.00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 53/12

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 54/12

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5195 díl 3 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr pronájmu části p.p.č.5195 díl 3 o výměře 517,51m2

– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Pavlu Syrovátkovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 55/12

Ukončení pronájmů zahrádek v lokalitě Šrámkova ulice v k.ú. Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           ukončení  pronájmů  pozemků  –  zahrádek  v  lokalitě

Šrámkova ulice – p.p.č. 280/1, 280/3, 281, 282/1, 282/2, 282/3 a 287 v k.ú. Dobětice z důvodu záměru prodeje těchto pozemků.

 

 

 

Usn. č. 56/12

Záměr prodeje p.p.č. 98/2, 98/3 a 287 v k.ú. Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                        záměr prodeje p.p.č. 98/2, 98/3 a 287 v k.ú. Dobětice veřejnou licitací dle Pravidel pro prodej pozemků viz č. 6 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 57/12

Záměr prodeje p.p.č. 280/1, 280/3, 281, 282/1, 282/2 a 282/3 v k.ú. Dobětice

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                        záměr prodeje p.p.č. 280/1, 280/3, 281, 282/1, 282/2 a 282/3 v k.ú. Dobětice dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl.6 za nabídkovou cenu 800,-Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

Usn. č. 58/12

Smlouva o smlouvě budoucí na věcné břemeno na p.pč.. 4400/155, 4400/156 a 4400/148 v k.ú. Ústí nad Labem pro Metropolnet a.s.  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na věcné břemeno

s budoucím oprávněným Metropolnet a.s. na p.p.č. 4400/155, 4400/156 a 4400/148 v k.ú. Ústí nad Labem na Optické připojení objektu Orlická na sí Metropolnet za obvyklých podmínek a zpoplatněním věcného břemene ve výši 425,- Kč/m2 včetně ochranného pásma dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 59/12

Vyhlášení výběrových řízení na „Údržbu veřejné zeleně“ v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa  

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   1.         Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné

zeleně a související práce na pozemcích ve správně MO ÚL – ST, v lokalitě Dobětice“,

2.         Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné

zeleně a související práce na pozemcích ve správně MO ÚL – ST, v lokalitě Jana Zajíce“,

3.    Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správně MO ÚL – ST, v lokalitě Severní Terasa“,

4.         Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné

zeleně a související práce na pozemcích ve správně MO ÚL –ST, v lokalitě Stříbrníky“,

5.    Vyhlášení výběrového řízení na akci „Údržba veřejné zeleně a související práce na pozemcích ve správně MO ÚL –ST na „extravilánových plochách“.

 

 

 

Usn. č. 60/12

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2012 (zvýšení výnosů v pronájmech – zvýšení nákladů bytového hospodářství) 

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                          rozpočtové opatření:

                                                    Zvýšení výnosů VHČ na organizaci pronájmy 030751 o

30.331,- Kč a zvýšení nákladů VHČ na havarijní opravu v našem objektu Kmochova 4 ve stejné výši na organizaci bytového hospodářství 030760 dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Usn. č. 61/12

Příspěvky organizacím – 1. pololetí 2012

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           poskytnutí jednorázových finančních příspěvků

organizacím dle upravené tabulkové přílohy v důvodové zprávě – sloupec Schváleno RMO.

 

  

 

 

............................................................                                              

Josef   M a c í k                                                      

Starosta Městského obvodu                                               

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                               

 

 

  

 

V Ústí nad Labem, dne 26.6.2012.          Datum vložení: 24.07.2012, datum sejmutí: 31.12.2099

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP