MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 10. schůze RMO ÚL - ST, dne 7.11.2013

U S N E S E N Í

z 10. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 7.11.2013 od 10:00 do 11:00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 145/13

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

Usn. č. 146/13

Záměr pronájmu pozemku p.p.č. 2784 v k.ú. Ústí nad Labem - zahrádky

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr pronájmu části p.p.č. 2784 o výměře 407 m2 zahrádky

v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Janě Kabátové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 147/13

Záměr pronájmu - zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 5 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr  pronájmu  p.p.č. 5188/1 díl 5 – zahrádky  o  výměře

498,61 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Stanislavě Lesniakové a paní Lence Ptáčkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 148/13

Ukončení nájmu nebytového prostoru v ul. Pod Rozhlednou 2 ve zkrácené lhůtě

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    výpověď nájmu nebytového prostoru v ul. Pod Rozhlednou 2

na návrh nájemce pana Františka Homolky dohodou ke dni 31.10.2013 dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 149/13

Žádost o snížení nájmu z nebytového prostrou v ul. Větná 22 – INPEKO, s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    snížení nájemného za pronájem nebytového prostoru v ulici

Větrná 22 spol. INPEKO,s.r.o. dle smlouvy č.0007/0367/2007 o 4 % na dobu určitou, tj. rok 2014 dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 150/13

Záměr prodeje části p.p.č. 49 v k.ú. Dobětice p. Pavlu Rosolovi

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    záměr prodeje části p.p.č. 49 o velikosti cca 183 m2 v k.ú.

Dobětice žadateli p. Pavlu Rosolovi dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl. 6 odst. a) jedinému zájemci a dle informativního ceníku pozemků určených do prodeje schváleného v RMO ÚL – ST usn. č. 5/13 dne 16.1.2013 dle odst. C/ za cenu 300,- Kč/m2 dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 151/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (pořízení tiskárny – výdejny lístků – pro vyvolávací systém)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e             rozpočtové opatření:

-       snížení výdajů na položce PPR 307/H000010 -  Programové vybavení ve výši 69 tis. Kč a zapojení na investiční výdajovou položku PPR 308/H000292 – INTRO 8 – doteková tiskárna 69 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 152/13

Uložení pokuty firmě Elektromontážní a.s. podle zákona o obcích

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    uložení pokuty firmě Elektromontážní a.s. za porušení OZV

č. 4/2008 o čistotě a zeleni ve výši 15.000,- Kč.

 

 

 

Usn. č. 153/13

Prominutí pohledávky za pronájem pozemku pro stánek z roku 1995 – pan Mužný

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    prominutí pohledávky za panem Mužným dle důvodové

zprávy.

 

 

 

Usn. č. 154/13

Příspěvky organizacím – 2. pololetí 2013, poskytnutí daru k narození trojčat

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    poskytnutí jednorázových finančních příspěvků a daru dle

upravené tabulkové přílohy v důvodové zprávě – sloupec Schváleno RMO.

 

 

 

Usn. č. 155/13

Ztráty a nálezy

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    postup ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa ve věcech

ztrát a nálezů likvidaci ztrát a nálezů dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 156/13

Termíny svatebních obřadů pro rok 2014    

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    termíny svatebních obřadů pro rok 2014 dle důvodové zprávy

 

 

 

 

Usn. č. 157/13

Úprava organizačního schéma Úřadu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   1.    úpravu organizačního schéma Úřadu MO ÚL – ST ke dni

1.4.2014 ve smyslu důvodové zprávy,

2.   počet pracovníků VPP– 45 pro rok 2014 dle důvodové

zprávy.

 

 

 

Usn. č. 158/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (příspěvky)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e             rozpočtové opatření takto:

Snížení výdajové položky:

PPR 308/H000011 –  Občanská komise – 6.000,- Kč

PPR 308/H000188 – Občanská komise–1.obč.roku-poukázka

– 4.000,- Kč

PPR 308/H000027 – Pohonné hmoty a maziva Octavia –

10.000,- Kč

Zapojení na výdajovou položku:

PPR 303/H000013 – Dary obyvatelstvu 10.000,- Kč

PPR 303/H000001 – Příspěvky organizacím 10.000,- Kč.

 

 

 

Usn. č. 159/13

Změna ujednání smlouvy na věcné břemeno na p.p.č. 229/2 v k.ú. Dobětice    

Rada MO Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    změnu   ujednání   smlouvy   na   věcné   břemeno   č.

VB/0076/2010, ve které se mění strana oprávněná ze spol. COMPORT, s.r.o. na spoluvlastníky p.p.č. 229/3 a 229/4 v k.ú. Dobětice, pro které se zřizuje věcné břemeno na kanalizační přípojku vybudovanou na p.p.č. 229/2 v k.ú. Dobětice dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

..............................................                                      ................................................                       

Josef   M a c í k                                                          Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                    Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                           Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

V Ústí nad Labem, dne 7.11.2013Datum vložení: 09.12.2013, datum sejmutí: 09.01.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 10:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP