MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z mimořádné schůze RMO ÚL - ST, dne 21.10.2013

U S N E S E N Í

 

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 21.10.2013 od 15:45 do 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 145/13

Zakoupení 2 ks fotopastí pro Policii ČR

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                  se zakoupením dvou kusů fotopastí LTL Accorn 5210 MC,

 

B/        s c h v a l u j e       1.    vyřazení dvou kusů fotopastí LTL Accorn 5210 MC

z majetku MO Ústí nad Labem – Severní Terasa,

2.   darování dvou kusů fotopastí LTL Accorn 5210 MC Policii

ČR – Krajskému ředitelství policie Ústeckého kraje – územnímu odboru Ústí nad Labem.

 

 

 

 ......................................................                            ………..........................................                       

Josef   M a c í k                                                         Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                   Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                          Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 22.10.2013.        Datum vložení: 29.10.2013, datum sejmutí: 29.11.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 10:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP