MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z mimořádní schůze RMO ÚL - ST, dne 20.8.2013

U S N E S E N Í

 

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 20.8.2013 od 8:00 do 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 115/13

Výběrové řízení – rekonstrukce chodníků v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                    vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků

v Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

 

Usn. č. 116/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                   rozpočtové opatření takto:

-       snížení výdajů na PPR 307/H000108 - Zeleň – údržba – UZ_03_0383 ve výši 150 tis. Kč,

-       zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000111 - Zeleň – materiál UZ_03_0383 ve výši 150 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 117/13

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í     rozpočtové opatření:

1)    zvýšení příjmů na položce 4131 ve výši 500 tis. Kč, zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000024 - Opravy a udržování chodníků a schodiš ve výši 500 tis. Kč dle důvodové zprávy,

2)    snížení dotace na zeleň PPR 303/H000103 ve výši 800 tis. Kč a její převedení na neúčelovou dotaci na provoz PPR 303/H000012 ve stejné výši dle důvodové zprávy s účinností v den schválení v Radě města ÚL,

3)    snížení výdajové položky PPR 307/H000108 - Zeleň – údržba UZ_03_0383 o částku 800 tis. Kč a její zapojení na výdajovou položku PPR 307/H000009 – Opravy a udržování dětské koutky, hřiště ve stejné výši dle důvodové zprávy s účinností v den schválení RO 2) v Radě města Ú 

B/        d o p o r u č u j e         Zastupitelstvu  MO              schválit rozpočtová opatření

uvedená v bodě A). 

 

 

 

 

 

 

......................................................                            ………..........................................                       

Josef   M a c í k                                                        Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

  

 

V Ústí nad Labem, dne 20.8.2013.          Datum vložení: 19.09.2013, datum sejmutí: 19.10.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP