MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z 3. schůze RMO ÚL - ST ze dne 19.3.2014

U S N E S E N Í

 

z 3. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 19.3.2014 od 10.00 do 11:00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 25/14

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 26/14

Záměr pronájmu nebytového prostoru v ul. Pod Rozhlednou 4 pí Petře Milfaitové

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr   pronájmu   nebytového   prostoru     ulici   Pod

Rozhlednou 4 paní Petře Milfaitové za účelem provozování kadeřnictví za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy 

 

 

Usn. č. 27/14

Záměr pronájmu plochy na protihlukové zdi pro reklamní účely

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr pronájmu části plochy na protihlukové zdi oplocení

areálu Poláčkova 3236/2 a p.p.č. 5173/22 v k.ú. Dobětice o velikosti 3 x 1 m pro reklamní účely za obvyklých podmínek firmě JANA II s.r.o. dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 28/14

Přechod nájmu dle smlouvy č. 0005/0369/2008 z New Outdoor Czech Republic s.r.o. na Czech Outdoor s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í           přechod pronájmu části p.p.č. 4949/754 v k.ú. Ústí nad

Labem dle smlouvy č. 0005/0369/2008 ze současného nájemce News Outdoor Czech Republic s.r.o. na nového nájemce Czech Outdoor s.r.o. dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 29/14

Záměr prodeje části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad Labem jedinému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                           záměr prodeje části p.p.č. 4400/258 v k.ú. Ústí nad

Labem o velikosti cca 63 m2 včetně stavby na tomto pozemku umístěné, žadatelce paní Veronice Hanykýřové dle   Pravidel  pro   prodej   pozemků   viz   čl.  6  odst. a) 

jedinému zájemci a dle informativního ceníku pozemků určených do prodeje schváleného v RMO ÚLK – ST usn. č. 5/13 dne 16.1.2013 dle odst. B/ za cenu 1.500,- Kč/m2 a prodej stavby umístěné na pozemku za cenu 400,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 30/14

Ceník pro hřiště s umělou trávou v ul. Ovocná

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        z r u š u j e                      bod 2. usnesení RMO ÚL–ST č. 139/03 ze dne 3.9.2003,

 

B/        s c h v a l u j e               ceník pro užívání hřiště s „umělým trávníkem“ v ul.

Ovocná na Severní Terase dle důvodové zprávy. 

 

 

 

  

...........................................................                             ......................................................                       

Josef   M a c í k                                                             Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                       Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                              Ústí nad Labem Severní Terasa 

 

 

  

V Ústí nad Labem, dne 19.3.2014.         Datum vložení: 02.04.2014, datum sejmutí: 02.05.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP