MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z mimořádné RMO ÚL - ST, dne 2.9.2014

U S N E S E N Í

 

z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 2.9.2014 od 13:00 do 13:30 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 94/14

Prodej p.p.č. 4949/744 a 4949/743 v k.ú. Ústí nad Labem Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                                    s prodejem p.p.č. 4949/744 o výměře 76 m2 a 4949/743 o

výměře 170 m2 v k.ú. Ústí nad Labem žadateli Krajskému ředitelství Policie Ústeckého kraje za cenu 36.900,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

B/        d o p o r u č u j e                Zastupitelstvu  MO                   schválit prodej dle bodu A/.

 

 

 

Usn. č. 95/14

Převod p.p.č. 4949/953 a 4949/643 v k.ú. Ústí nad Labem do správy MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s o u h l a s í                                               s převodem p.p.č.4949/953 a 4949/643v k.ú. Ústí nad Labem

do správy MO Ústí nad Labem – Severní Terasa dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 96/14

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014 (dotace – posilovna pod širým nebem, plocha, prvky)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                 rozpočtová opatření

zvýšení příjmové položky PPR 303/H000104 – Neinvestiční dotace od MMÚ – UZ_01_0323 o částku 300 tis. Kč a její zapojení na

PPR 307/H000025 – Opravy a rekonstrukce maj. obce – ve výši 120 tis. Kč

PPR 307/H000008 – DDHM dětské koutky, hřiště – ve výši 180 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

...........................................................                        ......................................................                       

Josef   M a c í k                                                                   Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                                          Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 

V Ústí nad Labem, dne 3.9.2014.            Datum vložení: 24.09.2014, datum sejmutí: 31.12.2099

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP