MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení ze 4. RMO ÚL - ST, dne 16.4.2014

U S N E S E N Í

 

z 4. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 16.4.2014 od 10.00 do 11:00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

Usn. č. 31/14

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 32/14

Záměr pronájmu části pozemku na p.p.č. 4883 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                             záměr   pronájmu   části p.p.č. 4883 o výměře 423 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Jiřímu Winterovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 33/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5130 díl 8 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            záměr   pronájmu   části p.p.č. 5130 díl 8 o výměře

652,32 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Jaroslavě Šimečkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 34/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5130 díl 9 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            záměr   pronájmu   části p.p.č. 5130 díl 9 o výměře

638,21 m2 – zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Martině Oravové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 35/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5185 díl 2 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            záměr   pronájmu   části p.p.č. 5182 díl 2 o výměře 316m2

– zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci panu Michalu Kolářovi za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

Usn. č. 36/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 3b v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            záměr   pronájmu   p.p.č.  5188/1 díl 3b – zahrádky o

výměře 331,49 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Tereze Němečkové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 37/14

Záměr pronájmu nebytového prostoru v ul. Větrná 12 a 14, panu Pavlu Růžičkovi

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            záměr pronájmu nebytového prostoru v ulici Větrná 12 a

14 panu Pavlu Růžičkovi za účelem provozování skladu chovatelských potřeb a expedice za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 38/14

Pronájem nebytového prostoru v ul. Pod Rozhlednou 4 pí Petře Milfaitové

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem nebytového prostoru v ulici Pod Rozhlednou 4

paní Petře Milfaitové za účelem provozování kadeřnictví za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 39/14

Záměr pronájmu plochy na protihlukové zdi pro reklamní účely

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                             záměr pronájmu části plochy na protihlukové zdi oplocení

areálu Poláčkova 3236/2 na p.p.č.5173/22 v k.ú. Dobětice o velikosti 2 x 1 m pro reklamní účely za obvyklých podmínek živnostníkovi paní Barboře Melenové dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 40/14

Pronájem plochy na protihlukové zdi pro reklamní účely firmě JANA II s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem části plochy na protihlukové zdi oplocení areálu

Poláčkova 3236/2 na p.p.č. 5173/22 v k.ú. Dobětice o velikosti 3 x 1 m pro reklamní účely za obvyklých podmínek firmě JANA II s.r.o. dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 41/14

Souhlas se zamýšlenou výstavbou centra pro relaxaci, aktivní odpočinek a sport, a změna územního plánu

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        s o u h l a s í                                               se zamýšlenou výstavbou nového centra určeného pro

relaxaci, aktivní odpočinek a sport dle předložené studie,

 

B/        d o p o r u č u j e                            změnu územního plánu ve smyslu podané žádosti

Občanským sdružením Petr Neuvirth ze dne 31.3.2014 – změna využití pozemků v k.ú. Ústí nad Labem,

 

C/        u k l á d á                                                     OSM předložit Zastupitelstvu MO Ústí nad Labem –

Severní Terasa návrh dle bodu A/ + B/ ke schválení.

 

 

Usn. č. 42/14

Příspěvky organizacím – 1. pololetí 2014

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            poskytnutí    jednorázových    finančních    příspěvků

organizacím dle upravené tabulkové přílohy v důvodové zprávě – sloupec Schváleno RMO.

 

 

Usn. č. 43/14

Dohoda o splátkách do 18 měs. – smluvní pokuta za pronájem pozemku – Marta Vošahlíková

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                             dohodu o splátkách – smluvní pokuta za pronájem

pozemku – Marta Vošahlíková dle důvodové zprávy.

 

 

Usn. č. 44/14

Výběrové řízení – rekonstrukce chodníků v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce

chodníků v Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa“ dle přílohy č. 1 tohoto materiálu.

 

 

Usn. č. 45/14

Návrh na doplnění OZV

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s o u h l a s í                                                           s návrhem doplnění OZV č. 1/2010 o bod j) dle přílohy.

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                        ......................................................                       

Josef   M a c í k                                                                   Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                            Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                                          Ústí nad Labem – Severní Terasa 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 17.4.2014.          Datum vložení: 27.06.2014, datum sejmutí: 27.06.2999

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP