MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení ze 6. RMO ÚL - ST, dne 11.6.2014

U S N E S E N Í

 

z 6. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa,

která se konala dne 11.6.2014 od 12:00 do 13:00 hodin v zasedací místnosti č. 310

ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.

 

 

Usn. č. 65/14

Kontrola plnění usnesení

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í                 zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní

Terasa.

 

 

 

Usn. č. 66/14

Záměr pronájmu zahrádky na p.p.č. 5188/1 díl 7 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            záměr pronájmu p.p.č. 5188/1 díl 7 – zahrádky o výměře

524,04 m2 v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Lucii Vlachové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 67/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5182/1 díl 4 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem části p.p.č. 5182/1 díl 4 o výměře 459,19 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci paní Viere Trojanové za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 68/14

Pronájem zahrádky na p.p.č. 5195 díl 3 v k.ú. Ústí nad Labem

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            pronájem části p.p.č. 5195 díl 3 o výměře 517,51 m2

zahrádky v k.ú. Ústí nad Labem určitému zájemci manželům Jaroslavovi a Stanislavě Žemličkovým za obvyklých podmínek dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 69/14

Žádost o snížení předpisu nájmu – INPEKO s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            snížení předpisu nájmu nájemci nebytového prostoru

v ulici Větrná 22, společnosti INPEKO s.r.o. dle důvodové zprávy od 1.7.2014 na 1 rok.

 

 

Usn. č. 70/14

Žádost o snížení předpisu nájmu – Outdoor akzent s.r.o.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            snížení předpisu nájmu o 10 % základní výměry na dobu

určitou nájemci pozemků pro reklamní zařízení Outdoor akzent s.r.o. dle důvodové zprávy od 1.7.2014 na 1 rok.

 

 

 

Usn. č. 71/14

Záměr prodeje p.p.č. 5165 v k.ú. Ústí nad Labem jedinému zájemci

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            záměr prodeje p.p.č.5165 v k.ú.Ústí nad Labem o velikosti

310 m2 žadateli Jaroslavě a Petru Hlavovi dle Pravidel pro prodej pozemků viz čl. 6 odst. a) jedinému zájemci a dle informativního ceníku pozemků určených do prodeje schváleného v RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa usn. č. 5/13 dne 16.1.2013 dle odst. D/ za cenu 800,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 72/14

Smlouva o právu provést stavbu na p.p.č. 4949/308, 4949/318, 4949/754 a 4949/755 v k.ú. Ústí nad Labem pro vybudování 4 ks základových patek pro trakční stožáry trolejového vedení s budoucím oprávněným Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            uzavření   smlouvy   o   právu   provést   stavbu  na  p.p.č.

4949/308, 4949/318, 4949/754 a 4949/755 v k.ú. Ústí nad Labem na vybudování 4 ks základových patek pro trakční stožáry trolejového vedení s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 73/14

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2014 (OSM – chemické ošetření, vodní prvek v CP)

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                             rozpočtová opatření:

  1. Snížení výdajové položky PPR 307/H000108 – Zeleň – údržba – UZ_03_0383 o částku 400 tis. Kč a její zapojení na PPR 307/H000110 – Zeleň – postřiky a odplevelení – UZ_03_0383 ve stejné výši dle důvodové zprávy,
  2. Snížení výdajové položky PPR 307/H000025 – opravy a rekonstrukce majetku obce o 150 tis. Kč a její zapojení na výdajovou investiční položku PPR 307/H000116 – VODNÍ PRVEK – CENTRÁLNÍ PARK ve výši 150 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

Usn. č. 74/14

Schválení výsledků výběrového řízení na akci „Rekonstrukce chodníků v Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa

Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e                                            výsledky  výběrového  řízení  na  akci  „Rekonstrukce

chodníků v Městském obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa“:

  1. HAGL, spol. s r.o.
  2. Patrik Hart - Kubota
  3. K servis – UL s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................                                                

Josef   M a c í k                                                                  

Starosta Městského obvodu                                             

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem, dne 11.6.2014.          Datum vložení: 27.06.2014, datum sejmutí: 27.06.2999

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP