MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

za rok 2014

Usnesení z 2. RMO ÚL - ST, dne 19.2.2014

U S N E S E N Í z 2. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 19.2.2014 od 10.00 do 11.15 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 13/14Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.   Usn. č. 14/14Odstoupení od smlouvy na pronájem zahrádky na p.p.č. 5130 díl 9 v k.ú. Ústí n.L.Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníA/        b e r e   n a   v ě d o m í     odstoupení od...
více informací

Usnesení z mimořádné schůze RMO ÚL - ST, dne 20.1.2014

U S N E S E N Í z mimořádné schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 20.1.2014 od 8:30 do 8:45 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 12/14Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2013 (restrikce výdajů od kraje – volby prezident)) Rada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e       rozpočtové opatření k 31.12.2013 takto:Snížení výdajové položky:PPR 308/H000057 – Aparát platy zaměstnanců o 10.000,- KčPPR 308/H000058 – VPP – platy zaměstnanců ÚŘAD o 40.000,- KčZapojení na výdajovou položku:PPR 308/H000134 – OOV (dohody-platy) 50.000,-...
více informací

Usnesení z 1. RMO ÚL - ST, dne 15.1.2014

U S N E S E N Í z 1. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa, která se konala dne 15.1.2014 od 10.00 do 11.15 hodin v zasedací místnosti č. 310 ÚMO Ústí nad Labem – Severní Terasa, Stavbařů 2823/2.  Usn. č. 1/14Kontrola plnění usneseníRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednáníb e r e   n a   v ě d o m í           zprávu o plnění usnesení RMO Ústí nad Labem – Severní Terasa. Usn. č. 2/14Pronájem nebytového prostoru v ul. Větrná 16 pí Doan Thi YenRada MO Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednánís c h v a l u j e                    pronájem nebytového prostoru o...
více informací


Strana:  1  2 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP