MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Informace k poplatku za komunální odpad

Obecně závaznou vyhlášku o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství schválili zastupitelé v listopadu. Zde k ní naleznete všechny potřebné informace.

Zastupitelstvo schválilo na svém jednání 21. listopadu obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství. Občané tak za tuto službu budou platit 720 Kč ročně. Senioři ve věku 65+ let budou platit poloviční poplatek, tedy 360 Kč za rok. Od poplatku jsou plně osvobozeny osoby do 18 let věku (včetně), stejně tak osoby s přiznanou invaliditou třetího stupně. Od poplatku jsou osvobozeny také osoby žijící v pobytových zařízeních se sociální službou (domovy pro seniory apod.). Další skupinou osvobozených jsou osoby, kterým vznikla poplatková povinnost z důvodu přihlášení v obci, ale které trvale pobývají mimo území České republiky po dobu delší než jeden kalendářní rok.

Poplatek bude možné uhradit v jedné, nebo ve dvou splátkách. Splatnost první splátky je na rok 2023 stanovena do 30. června, druhé potom do 31. října.

Zachovávat bezplatné odpadové hospodářství bylo pro město dále neudržitelné, a to především z důvodu nové platné odpadové legislativy z roku 2020. V té se mění výše podílu do příjmu obce, která má na svém území skládku, a trend zvyšování poplatků za ukládání odpadů v jednotlivých letech až k úplnému odklonu od skládkování odpadů.

Kompletní informace včetně formulářů naleznete zde.

 

 

 Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny
pondělí a středa:     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:          8:00 - 10:00 hodin

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 16:00 hodin
úterý, čtvrtek,      8:00 - 10:00 hodin

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:      8:00 - 12:00 hodin

Polední přestávka vždy 12:00 – 13:00 hodin (Platí pro úřední hodiny, pokladnu i Czechpoint)

 

 

 

 
 
© MO Severní Terasa 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP