MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Kalendář odvozu odpadů I.pololetí 2021 s OO, elektro, textil, Vaňov

Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2021
v Ústí nad Labem
Svoz odpadu ze zeleně ve vacích
Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 15. do 19. března 2021 od 8.00 do 17.30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova). Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech v dále uvedených termínech. Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky).


Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.


Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí. Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce,podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte výhradně ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad u svého objektu, tzn. v místě trvalého pobytu, a to POUZE den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
1) Mezi objemný odpad NEPATŘÍ pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty, okna, dveře, aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory).Použitá elektrozařízení odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.


2) Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích (provozní doba - viz Důležitá upozornění, str. 10 tohoto Kalendáře, příp. webové stránky města)


3) Aby město Ústí nad Labem bylo čistým a hezkým městem i v období plošného svozu objemných odpadů, prosíme, abyste odpady odkládali ke svým sběrným nádobám na směsný komunální odpad pouze den před termínem svozu. Naléhavě ještě upozorňujeme, že místem k odkládání odpadů nejsou stanoviště nádob na tříděný odpad, zastávky MHD, parkoviště, odstavné plochy, zeleň a jiné veřejné plochy, apod.


4) Odkládáním objemných odpadů na výše uvedená místa a mimo stanovené termíny je možno považovat za zakládání černé skládky.

Rozpis najde zde : /uploads/PDF dokumenty/SVOZ odpadu/Kalendar odvozu odpadu I.pololeti 2021 s OO, elektro, textil, Vanov.pdfZpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP