MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Webkamera
Webkamera
Další
Další
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Kalendář odvozu odpadů I.pololetí 2023

KALENADÁŘ SVOZU ODPADŮ – I. POLOLETÍ 2023

Kalendář svozu odpadů – I. pololetí 2023 v Ústí nad Labem


Svoz odpadu ze zeleně ve vacích
Vaky pro jarní svoz se budou vydávat od 13. do 17. března 2023 od 8.00 do 17.30 hod. ve sběrném dvoře v Krásném Březně (vchod z ul. Křižíkova).
Svoz odpadu ze zeleně ve vacích bude probíhat podle následujících pravidel:
 Při výdeji bude vak označen barevným páskem a občan nahlásí adresu svozového místa
 Dříve vydané neoznačené vaky mohou být dodatečně označeny barevnou páskou, kterou si občan vyzvedne na sběrném dvoře v Krásném Březně a zároveň nahlásí adresu svozového místa vaku
 Označené vaky, které nebudou připraveny ke svozu včas dle harmonogramu, nebudou svezeny
 Neoznačené vaky nebudou svezeny
 Svoz vaků naplněných odpady ze zeleně bude proveden v jednotlivých městských obvodech v dále uvedených termínech.
 Vaky připravené k odvozu musí být přistaveny na místě přístupném svozové technice (u vozovky), tzn. u místních zpevněných komunikací I., II. a III. třídy.

Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Nebezpečný odpad bude převzat 1 x za pololetí na označených zastávkách. Na vývěsce zastávek budou uvedeny časy příjezdu svozového vozidla. Odpad je nutno předat osobně zodpovědnému pracovníkovi.

Svoz objemného odpadu
Objemný odpad bude svážen 1 x za pololetí.
Jsou to vysloužilé předměty z domácností (např. vyřazený nábytek, matrace, koberce, podlahové krytiny), které nelze pro jejich rozměry odkládat do sběrných nádob na komunální odpad. Odpady odložte výhradně ke sběrným nádobám na směsný komunální odpad u svého objektu, tzn. v místě trvalého pobytu, a pouze den před termínem svozu. Svoz začíná vždy v 6 hodin ráno v uvedený den.
 

Důležité upozornění a naléhavé žádosti:
1) Mezi objemný odpad nepatří pneumatiky, stavební odpad, konstrukční prvky bytu nebo domu (např. sanitární předměty, dveře, okna, aj.), odpad ze zeleně a použitá elektrozařízení (např. ledničky, mrazničky, pračky, sporáky, televizory a monitory). Použitá elektrozařízení a pneumatiky odkládejte na místa zpětného odběru nebo do sběrných dvorů.
2) Mimo vyhlášené dny svozu objemného odpadu využívejte výhradně sběrných dvorů odpadů v Krásném Březně a ve Všebořicích.

/uploads/Kalendar odvozu odpadu - I. pol 2023 s OO + textil a elektro + Vanov.pdfZpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

ÚŘEDNÍ HODINY

Úřední hodiny
pondělí a středa:     8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:          8:00 - 10:00 hodin

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 16:00 hodin
úterý, čtvrtek,      8:00 - 10:00 hodin

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 17:00 hodin
úterý, čtvrtek:      8:00 - 12:00 hodin

Podlení přestávka vždy 12:00 – 13:00 hodin (Platí pro úřední hodiny, pokladnu i czechpoint)

 

 

 

 
 
© MO Severní Terasa 2023, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP