MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Nepromarněte možnost zvelebit naše město.

Co je participativní rozpočet?

Vymezená část rozpočtu města určena na realizaci návrhů projektů občanů města Ústí nad Labem.

Kdo může návrh projektu předkládat?Předkladatelem/oprávněným navrhovatelem (dále jen „navrhovatel“) je fyzická osoba, která je státním občanem České republiky a dosáhla věku 18 let.
Navrhovatel může podat pouze jeden projektový návrh za dobu stanovenou pro příslušnou Výzvu k podávání návrhů projektů v rámci participativního rozpočtu „Ústečané společně“.

Podporované oblasti

 • Cíl projektu musí vést k renovaci či výstavbě hmotného majetku města a jeho příspěvkových organizací.
 • Musí být realizován v souladu s cíli platné Strategie rozvoje města Ústí nad Labem.

Může se tedy jednat například o vylepšování veřejných prostor, mobiliář v ulicích, výsadbu zeleně a další parkové úpravy, zhotovení pítek, rekonstrukce apod.

Vhodnost návrhu projektu

Realizace projektu musí být:

 • v kompetenci města
 • v souladu se strategickým a územním plánem a s plánovanými akcemi města
  • realizovatelná během 1 roku od schválení projektových návrhů a rozpočtového opatření Radou města Ústí nad Labem, bude-li jeho realizace vyžadovat územní rozhodnutí či stavební rozhodnutí tak během 18 měsíců
 • na pozemku či v budově ve výlučném vlastnictví města Ústí nad Labem.

Návrh projektu musí být podpořen min. 15 obyvateli města, kteří svou podporu stvrdí svým podpisem uvedeným v podpisovém archu.

 • nesmí generovat roční provozní náklady přesahující 10 % jeho pořizovací ceny.

Ostatní požadavky:

 • návrh projektu musí mít přínos pro město a jeho občany
 • cílem návrhu projektu nesmí být přímé poskytování finančních prostředků (například formou dotací, výher či darů)
 • návrh projektu nesmí být směřován do bytového fondu města
 • cílem návrhu projektu nesmí být pouze projektová dokumentace.

Jak je možné podat návrh projektu?

Návrh projektu je možné podat prostřednictvím:

 • Písemně vyplněného formuláře
  Vyplněný formulář je možné podat na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem v uzavřené obálce označené nápisem „Ústečané společně“ s uvedením adresy: Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Magistrát města Ústí nad Labem.
  Vyplněný formulář je možné zaslat na email: ustecane.spolecne@mag-ul.cz

http://: https://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/obcan/granty-dotace/participativni-rozpocet.html



Datum vložení: 20.01.2020, datum sejmutí: 10.02.2020

Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00, pátek: 8:00 - 9:00
Pro veřejnost:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00, pátek: 8:00 - 9:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP