MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Dobětice

Pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Dobětice

 

V souladu s Mimořádným opatřením vlády č. 555 ze dne 18. května 2020 stanovuji níže uvedená pravidla pro návštěvy Domova pro seniory Dobětice v době mimořádných opatření v souvislosti s nákazou COVID - 19:

 

 1. Pravidla pro návštěvy klientů v Domově pro seniory Dobětice jsou závazná pro všechny návštěvníky (dále jen domov).
 2. Návštěvníci domova musí respektovat provozní pravidla a podmínky domova, tj. mohou se pohybovat jen ve veřejných prostorech a pokojích svých rodinných příslušníků a chovat se ohleduplně ke všem klientům a zaměstnancům domova.
 3. Návštěvní doba je 9 - 11,00 hod. a 13 - 18,00 hod..
 4. Návštěvy budou umožněny jen dvěma osobám u jednoho klienta ve stejném čase                         a jen jedenkrát denně a mohou trvat maximálně 1 hodinu.
 5. Výjimky jsou možné pouze v odůvodněných případech, např. když navštěvující osoba potřebuje podporu a doprovod.
 6. Návštěvy zvířat v době karanténních opatření nejsou v domově možné.
 7. Návštěvníci domova musí být vybaveni rouškou a musí si před vstupem a při odchodu vydezinfikovat ruce.
 8. O návštěvě u klienta je prováděn zápis s označením počtu osob a jejich osobních dat                a dobou trvání návštěvy.
 9. Každá navštěvující osoba je dotazována na symptomy koronavirové nákazy                                   a vyplní čestné prohlášení o bezinfekčnosti před vstupem do domova. Bez vyplněného dotazníku nelze vpustit návštěvu do zařízení. Pokud budou součástí návštěvy i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávní nebo jsou omezeni na svéprávnosti, vyplní dotazník za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 10. Navštěvující osoba musí umožnit pracovníkům domova při vstupu změřit jí bezdotykově její tělesnou teplotu. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, bude návštěva zakázána.
 11. Jakýkoli kontakt mezi klientem domova a další osobou (návštěvou) musí probíhat co možná nejbezpečnějším způsobem, tak aby nedocházelo k dalšímu případnému šíření onemocnění COVID-19.
 12. Návštěvníci domova, pokud nejsou rodinnými příslušníky, by měli mezi sebou dbát dodržování odstupů min. 2 metry mezi různými osobami. Kontakt mezi klientem                 a návštěvou na kratší vzdálenost je možný jen v odůvodněných případech a doporučuje se co nejkratší dobu.
 13. V částech budovy nebo pokojích, ve kterých jsou klienti domova v karanténě nejsou návštěvy možné.
 14. Zaměstnanci domova mají právo počet cizích osob v zařízení koordinovat dle počtu příchozích osob a to způsobem odpovídajícím možnostem prostor domova,                                   kde ke kontaktu dochází, vzhledem k tomu, aby nedocházelo k velké koncentraci osob.
 15. Zaměstnanci domova mají také právo v případě nějaké neočekávané, nebo mimořádné situace návštěvy u konkrétního klienta přerušit, nebo zrušit.

 

 

PhDr. Jiří Vronský

Ředitel Domova pro seniory Dobětice

 

 

 

 

Doporučení pro návštěvy

 

Pokud potřebujete získat nějaké bližší informace o stavu vašeho blízkého a možnostech návštěvy u něj, kontaktujte vedoucí jednotlivých oddělení péče, popř. vrchní sestru. Kontakty na ně najdete na webových stránkách.

 

Stále platí vzhledem ke všem opatřením, že potraviny, které chcete předat svým blízkým by měli být v originálních obalech a ovoce by mělo mít omyvatelnou slupku.

 

Pamatujte také na dietní opatření, které vaši blízcí mají a nenoste jim potraviny, které by jim mohli způsobit zdravotní potíže.

 

Vzhledem k stále platícím hygienickým a protiepidemiologickým opatřením respektujte pokyny a doporučení pracovníků domova.

 

Myslete i na to, že se může shromáždit více návštěvníků v jednom čase a realizace vaší návštěvy musí být koordinována podle hygienických a protiepidemiologických opatření a pravidel, kdy pracovníci domova musí provést některá opatření, než budete moci vstoupit do domova, proto buďte trpěliví.

 

 

                                                                                  Děkujeme za pochopení

                                                                                  Pracovníci domova

 

 

 

 Zpět  Tisk
 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00
Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek a pátek: 8:00 - 10:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP