MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Archiv ZMO

Materiály IV. ZMO konané dne 2.9.2019

Pozvánka Program: 1.  Zahájení 2.  Volba návrhové komise 3.  Kontrola plnění usnesení - ústně  4.  Prodej části p.p.č. 4949/402 v k.ú. Ústí nad Labem – Martia a.s. 5.  Hospodaření MO ÚL - Severní Terasa za 1. pololetí 2019 6. Různé 7. Dotazy 8. Diskuze 9. Závěr
více informací

Materiály III. ZMO konané dne 3.6.2019

Pozvánka Program: 1.  Zahájení 2.  Volba návrhové komise 3.  Kontrola plnění usnesení - ústně  4.  Prodej p.p.č. 4949/759 a 4777/4 v k.ú. ÚL spol. Povodí Ohře s.p. 5.  Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2018 (Závěrečný účet) Městského obvodu ÚL - Severní Terasa (dále jen MO ÚL - ST) Účetní závěrka za rok 2018 6.  Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO ÚL - Severní Terasa na rok 2019 (zapojení HV ze závěrečného účtu HČ, VHČ) 7.  Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO...
více informací

Materiály II.ZMO konaneho dne 4.3.2019

Pozvánka Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Kontrola plnění usnesení - ústně  4. Zprávy předsedů Finančního a Kontrolního výboru (ústně) 5. Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2019 (zapojení části financování) 6. Různé 7. Dotazy 8. Diskuze 9. Závěr    
více informací

Materiály I.ZMO konané dne 19.12.2018

Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Odpis nedobytné pohledávky – Jelínek Václav – nebytový prostor v ul. Stříbrnická Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2018 (účelová dotace na volby říjen 2018) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO ÚL- Severní Terasa - změna dle novely nařízení vlády č. 202/2018 Sb., s účinností od 01. 01. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 - 2023 Časový...
více informací

 Materiály mimořádného ZMO konané dne 24.9.2018

Pozvánka Program:   Zahájení Návrh rozpočtových opatření ve schválném rozpočtu 2018 Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa Oprava schváleného rozpočtu 2018 Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa Závěr
více informací

 Materiály XVIII.ZMO konané dne 3.9.2018

Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení - ústně   Prodej nebytového prostoru v ul. Pod Parkem 6 p. Jaroslavu Doškovi Smlouva o smlouvě budoucí na směnu pozemků mezi SVS a.s. a Statutárním městem Ústí nad Labem Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (dále jen MO ÚL – ST) za 1. pololetí 2018 Různé Dotazy Diskuze Závěr
více informací

 Materiály XVII. ZMO konaného dne 4.6.2018

Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení - ústně   Prodej p.p.č. 98/2 a 98/3 v k.ú. Dobětice Aleši Fouskovi a Michaeli Fouskovi Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2017 (Závěrečný účet) Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2018 (zapojení HV ze závěrečného účtu HČ, VHČ)  Různé Dotazy Diskuze Závěr
více informací

 Materiály XVI. ZMO konaného dne 5.3.2018

Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení - ústně   Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2018 (zapojení financování na rozpracované akce z roku 2017, dotace na volby Prezident) § 80 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – Další plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce členů zastupitelstva obce – novela zákona Různé Dotazy Diskuze Různé Závěr
více informací

 Materiály XV.ZMO konané dne 11.12.2017

Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení – ústně Úprava usnesení ZMO č. 22/2015 ze dne 3. 6. 2015 v bodě B/ na základě změny legislativy s účinností od 1. 1. 2018 Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2017 (dotace od MmÚ na volby) Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2018 Časový harmonogram schůzí RMO ÚL – ST a zasedání ZMO ÚL – ST v roce 2018 Různé Dotazy Diskuze Závěr
více informací

 Materiály XIV.ZMO konaného dne 11.9.2017

Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení – ústně Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (dále jen MO ÚL – ST) za 1. pololetí 2017 Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2017 (vrácení dotace na parkoviště v ul. Šrámkova, posílení provozní dotace od MMÚ) Různé Dotazy Diskuze Závěr
více informací


Strana:  1  2  3 

 
 
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00, pátek: 8:00 - 9:00
Pro veřejnost:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00, pátek: 8:00 - 9:00
 
 
© MO Severní Terasa 2019 Všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP