ikona 

Archiv ZMO

Materiály II.ZMO konaneho dne 4.3.2019


Pozvánka Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Kontrola plnění usnesení - ústně  4. Zprávy předsedů Finančního a Kontrolního výboru (ústně) 5. Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2019 (zapojení části financování) 6. Různé 7. Dotazy 8. Diskuze 9. Závěr    
více informací

Materiály I.ZMO konané dne 19.12.2018


Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Odpis nedobytné pohledávky – Jelínek Václav – nebytový prostor v ul. Stříbrnická Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem - Severní Terasa na rok 2018 (účelová dotace na volby říjen 2018) Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva MO ÚL- Severní Terasa - změna dle novely nařízení vlády č....
více informací

  

Materiály mimořádného ZMO konané dne 24.9.2018


Pozvánka Program:   Zahájení Návrh rozpočtových opatření ve schválném rozpočtu 2018 Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa Oprava schváleného rozpočtu 2018 Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa Závěr
více informací

  

Materiály XVIII.ZMO konané dne 3.9.2018


Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení - ústně   Prodej nebytového prostoru v ul. Pod Parkem 6 p. Jaroslavu Doškovi Smlouva o smlouvě budoucí na směnu pozemků mezi SVS a.s. a Statutárním městem Ústí nad Labem Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (dále jen MO ÚL – ST) za 1. pololetí 2018 Různé Dotazy Diskuze Závěr
více informací

  

Materiály XVII. ZMO konaného dne 4.6.2018


Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení - ústně   Prodej p.p.č. 98/2 a 98/3 v k.ú. Dobětice Aleši Fouskovi a Michaeli Fouskovi Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2017 (Závěrečný účet) Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2018 (zapojení HV ze závěrečnéh...
více informací

  

Materiály XVI. ZMO konaného dne 5.3.2018


Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení - ústně   Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2018 (zapojení financování na rozpracované akce z roku 2017, dotace na volby Prezident) § 80 a § 84 odst. 2 písm. o) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích – Další plnění poskytovaná v souvislosti s výkonem funkce členů zastupitelstva obce ...
více informací

  

Materiály XV.ZMO konané dne 11.12.2017


Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení – ústně Úprava usnesení ZMO č. 22/2015 ze dne 3. 6. 2015 v bodě B/ na základě změny legislativy s účinností od 1. 1. 2018 Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2017 (dotace od MmÚ na volby) Návrh rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2018 Časový harmonogram sch...
více informací

  

Materiály XIV.ZMO konaného dne 11.9.2017


Pozvánka Program: Zahájení Volba návrhové komise Kontrola plnění usnesení – ústně Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (dále jen MO ÚL – ST) za 1. pololetí 2017 Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2017 (vrácení dotace na parkoviště v ul. Šrámkova, posílení provozní dotace od MMÚ) Různé ...
více informací

  

Materiály XIII. ZMO konaného dne 26.6.2017


Pozvánka Program: 1. Zahájení 2. Volba návrhové komise 3. Kontrola plnění usnesení – ústně 4. Prodej části p.p.č. 5166/1 a části 5157 v k.ú. Ústí nad Labem manželům Černým 5. Revokace usnesení ZMO ÚL – ST č. 59/2017 ze dne 13. 3. 2017 6. Návrh změn využitelnosti ploch v Územním plánu města Ústí n. L. 7. Různé 8. Dotazy 9. Diskuze 10. Závěr
více informací

Materiály mimořádného ZMO, konaného 22.5.2017


Pozvánka Program:   Zahájení Závěrečná zpráva o hospodaření za rok 2016 (Závěrečný účet) Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa (dále jen MO ÚL – ST), Účetní závěrka za rok 2016 Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2017 ( zapojení HV ze závěrečného účtu HČ, VHČ za rok 2016) Závěr
více informací


Strana:  1  2  3