MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XVI. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 9. března 2009, od 16.00 do 17.30 hodin

U S N E S E N Í

     

z XVI. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa konaného dne 9. března 2009, od 16.00 do 17.30 hodin

 

I./XVI.

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

            zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

II./XVI.

Revokace usnesení Zastupitelstva MO Ústí nad Labem Severní Terasa

č. XII./VIII. ze dne 24.9.2007 a č. X./XII. Ze dne 12.5.2008

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        r e v o k u j e

            usnesení Zastupitelstva MO Ústí nad Labem Severní Terasa č. XII./VIII. ze dne     24.9.2007 a č. X./XII. ze dne 12.5.2008 v úplném znění,

B/        s o u h l a s í

            s návrhem změny ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Dobětice Slunečná pláň“         v předloženém znění za podmínky, že ZMO bude před schválením územního      rozhodnutí v dané lokalitě předložena dopravní studie, která bude obsahovat:

-          posouzení geologických podmínek daného území ve vztahu k dopravním cestám,

-          posouzení stavu komunikací před zahájením stavební činnosti,

-          specifikaci a rozsah automobilové a pěší dopravy,

-          posouzení kapacity stávajících komunikací ve vztahu k rozsahu budoucí výstavby.

 

 

III./XVI.

Prodej části p.p.č. 4626/1 v k.ú. Ústí nad Labem panu Miroslavu Mudruňkovi

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4626/1 o výměře 418 m2 v k.ú. Ústí nad Labem panu Miroslavu Mudruňkovi za cenu 104.500,- a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

..........................................                                                     ........................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                                 Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                              Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                     Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem  10.3.2009Datum vložení: 03.04.2009, datum sejmutí: 03.05.2099

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP