MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XVII.(mimoř.) zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 1.června 2009, od 11.00 do 12.00 hodin

U S N E S E N Í

     

z XVII. (mimoř.) zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa konaného dne 1.června 2009, od 11.00 do 12.00 hodin

 

I./XVII.

Prodej p.p.č. 4586/3 v k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

            prodej p.p.č. 4586/3 v k.ú. Ústí nad Labem o výměře 15 m2 paní Janě Kapounové

            za cenu 3.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

II./XVII.

Prodej části p.p.č. 4949/892 v k.ú. Ústí nad Labem MUDr. Jiřímu Vrzalovi

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4949/892 o výměře 219 m2 v k.ú. Ústí nad Labem MUDr. Jiřímu Vrzalovi za cenu 87.600,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

III./XVII.

Žádost paní Michalíkové na změnu ustanovení

ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        s c h v a l u j e

            uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní, kterým se  mění ust. čl. 5.1

            prodloužením termínu dokončení stavby kolaudací a uvedením do užívání k datu       30.8.2009 dle důvodové zprávy s navýšením ceny o 2 %,

B/        u k l á d á

            Radě MO Ústí nad Labem Severní Terasa postupovat vůči paní Ivě Michalíkové

            dle § 58 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích.

 

 

 

 

 

 

 

..........................................                                                    ........................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                                 Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                              Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                     Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem  2.6.2009

 Datum vložení: 08.06.2009, datum sejmutí: 08.07.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP