MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XVIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 22. června 2009, od 16.00 do 17.00 hodin

U S N E S E N Í

     

z XVIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa konaného dne 22. června 2009, od 16.00 do 17.00 hodin

 

 

I./XVIII.

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

            zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

 

II./XVIII.

Prodej části p.p.č. 4400/392 v k.ú. Ústí nad Labem

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4400/392 v k.ú. Ústí nad Labem o výměře 37 m2 Daniele a Jaroslavu Kotyzovi za cenu 7.400,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

III./XVIII.

Prodej části p.p.č. 229/2 v k.ú. Dobětice

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 229/2 v k.ú. Dobětice o výměře 64 m2 p. Otto Bartoňovi a Janu Karpíškovi za cenu 12.800,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

IV./XVIII.

Prodej části p.p.č. 20/1 a 17 v k.ú. Dobětice

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 20/1 o výměře 20 m2 a části p.p.č. 17 o výměře 95 m2 v k.ú. Dobětice Jaroslavě Grösslové a p. Otovi Drudíkovi za cenu 23.000,- a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

V./XVIII.

Závěrečná zpráva o hospodaření (Závěrečný účet) Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2008

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        z j i š  u j e, ž e      

            1.         hospodaření v oblasti Rozpočtu hlavní činnosti MO Ústí nad Labem Severní

                        Terasa  za rok 2008 skončilo přebytkem ve výši 314,67 tis. a zůstatkem na

                        účtech hlavní činnosti ve výši 2.049,15 tis. Kč,

      2.       hospodaření v oblasti Rozpočtu vedlejšího hospodářství MO Ústí nad Labem

                 Severní Terasa za rok 2008 skončilo ziskem ve výši 10.337,95 tis. a z tohoto                zisku již bylo zapojeno v souladu s rozpočtem 2008 celkem        8.779,06 tis. Kč,                               použitelný zisk za rok 2008 činí 1.558,88 tis. Kč,

 

B/        b e r e   n a   v ě d o m í,   

            že hospodaření za rok 2008 bylo přezkoumáno auditorem s výrokem           

            - Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky -

 

C/        s o u h l a s í           Datum vložení: 25.06.2009, datum sejmutí: 25.07.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP