MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z XX.(mimoř.) zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 26.října 2009, od 16.15 do 18.30 hodin

U S N E S E N Í

     

z XX. (mimoř.)  zasedání  Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem

Severní Terasa konaného dne 26. října 2009, od 16.15 do 18.30 hodin

I./XX.

Prodej části p.p.č. 5177/1 a 5177/56 v k.ú. Ústí nad Labem

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 5177/1 o výměře 777 m2 a p.p.č. 5177/56 o výměře 184 m2 v k.ú. Ústí nad Labem společnosti MILPA s.r.o. za cenu 672.700,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

II./XX.

Prodej pozemkových parcel v lokalitě Ve Strouze

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej p.p.č. 4894/1, 5244, 5246, 5245, 5250, 5251, 5247, 5248/1, 5248/2, 5257 a částí p.p.č. 4340/1, 4893/1, 5252, 5253, 5249 vše v k.ú. Ústí nad Labem o celkové výměře 19.337 m2 za cenu 11.234.797,- Kč + náklady spojené s prodejem společnosti ISTAR s.r.o., se sídlem Drážďanská 37, Ústí nad Labem dle důvodové zprávy.

..........................................                                                     ........................................                       

Leo   D i t t r i c h                                                                 Josef   M a c í k

Starosta Městského obvodu                                              Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                     Ústí nad Labem - Severní Terasa 

V Ústí nad Labem  27.10.2009Datum vložení: 10.11.2009, datum sejmutí: 10.12.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP