MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z II. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST konaného dne 21.3.2011

U S N E S E N Í

 

z II. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 21. března 2011

 

 

05/2011

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

06/2011

Prodej části p.p.č. 4949/622 v k.ú. Ústí nad Labem manželům Holubovým

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4949/622 o výměře 5 m2 v k.ú. Ústí nad Labem manželům Holubovým za cenu 4.000,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

07/2011

Závěrečná zpráva o hospodaření (Závěrečný účet) Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2010

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        z j i š  u j e, ž e      

1.    hospodaření v oblasti Rozpočtu hlavní činnosti MO Ústí nad Labem Severní

Terasa za rok 2010 skončilo schodkem ve výši 2.589,35 tis. Kč, který byl plně kryt financováním,

2.    hospodaření v oblasti Rozpočtu vedlejšího hospodářství MO Ústí nad Labem –       Severní Terasa za rok 2010 skončilo ziskem ve výši 8.936,91 tis. Kč a z tohoto zisku již bylo zapojeno v souladu s rozpočtem 2010 celkem 8.669,79 tis. Kč, použitelný zisk za rok 2010 činí 267,12 tis. Kč,

 

B/        b e r e   n a   v ě d o m í,   

            že hospodaření za rok 2010 bylo přezkoumáno auditorem s výrokem      

            - Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky -

 

C/        s o u h l a s í           

            s celoročním hospodařením MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2010

            - bez výhrad – podle předložené důvodové zprávy,

 

D/        s c h v a l u j e        

Závěrečný účet MO Ústí nad Labem - Severní Terasa za rok 2010 podle předložené    důvodové zprávy.

 

 

08/2011

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 – dotace na sociální dávky údržba zeleně

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e         rozpočtové opatření:

1.    zvýšení příjmů na položce 4116 UZ 13306 o 17.000 tis. Kč dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a její zapojení na jednotlivé výdajové položky takto:

příspěvek na živobytí               10.500 tis. Kč

doplatek na bydlení                     5.500 tis. Kč

mimoř. okamžitá pomoc             1.000 tis. Kč

2.    zvýšení příjmů na položce 4121 o 6.000 tis. Kč dotace na kompletní údržbu zeleně a její zapojení na jednotlivé výdajové položky takto:

údržba zeleně                              5.400 tis. Kč

postřiky, odplevelení                      600 tis. Kč

 

 

 

 

 

 

 

 ......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                           Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                     Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                            Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

V Ústí nad Labem  22.3.2011Datum vložení: 28.03.2011, datum sejmutí: 28.04.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP