MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Důležité odkazy
Důležité odkazy
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z III. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST konaného dne 13.6.2011

U S N E S E N Í

 

z III. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 13. června 2011

 

09/2011

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

10/2011

Prodej p.p.č. 4626/10 a 4626/5 v k.ú. Ústí nad Labem panu Miroslavu Mudruňkovi

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej p.p.č. 4626/10 a 4626/5 v k.ú. Ústí nad Labem panu Miroslavu  Mudruňkovi za cenu 3.250,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

11/2011

Prodej části p.p.č. 4400/140 v k.ú. Ústí nad Labem Ústeckému kraji

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/ s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4400/140 o velikosti 1.180 m2 v k.ú. Ústí nad Labem Ústeckému kraji za cenu 944.000,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy,

B/ s o u h l a s í

            s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní dle důvodové zprávy.

 

 

 

12/2011

Prodej části p.p.č. 176/278 v k.ú. Dobětice paní Haně Hobžové

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 176/278 o výměře 50 m2 v k.ú. Dobětice a části p.p.č. 176/278 o výměře 54 m2 paní Haně Hobžové za cenu 46.800,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

13/2011

Prodej části p.p.č. 176/278 v k.ú. Dobětice paní Jitce Kittnerové

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 176/278 o výměře 109 m2 v k.ú. Dobětice paní Jitce Kittnerové za cenu 49.050,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

14/2011

Prodej nebytového prostoru v ul. Větrná 2715/6 a 2716/8

panu Yu Wenjie a paní Tian Haiying

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e   

prodej nebytového prostoru v ulici Větrná 2715/6 a 2716/8 o celkové výměře

134,8 m2 panu Yu Wenjie a paní Tian Haiying za sjednanou cenu 129.446,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

15/2011

Vyřazení dlouhodobého majetku – Rozšíření MKDS Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení dlouhodobého majetku – „Rozšíření MKDS Severní Terasa“ v hodnotě 1.094.999,- Kč z účetní evidence bezúplatným převodem na Městskou policii.

 

 

 

16/2011

Informace o činnosti Střediska údržby a stavu VPP v roce 2011

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/ b e r e   n a   v ě d o m í           

informaci o stavu veřejně prospěšných prací v roce 2011,

B/ s c h v a l u j e   

            způsob organizace údržby veřejné zeleně v rámci veřejně prospěšných prací

v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v 2. pololetí roku 2011 dle důvodové zprávy,

C/ u k l á d á

Radě MO vyčlenit ve stávajícím rozpočtu MO v roce 2011 finanční prostředky pro zajištění Střediska údržby dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

 

 

 

 

......................................................                            ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                        Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 

 

 

 

V Ústí nad Labem  14.6.2011Datum vložení: 17.06.2011, datum sejmutí: 17.07.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny

Provozní hodiny:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00, pátek: 8:00 - 9:00
Pro veřejnost:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý a čtvrtek: 8:00 - 10:00, pátek: 8:00 - 9:00
 
 
© MO Severní Terasa 2020, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP