MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST konaného dne 31.1.2011

U S N E S E N Í

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 31. ledna 2011

 

01/2011

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2010 – návratná dotace od Magistrátu města ÚL

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e         rozpočtové opatření:

1.    zvýšení příjmů na položce 4129

o 700 tis. Kč návratná dotace od MmÚ a její zapojení na výdajovou položku PPR 303/H000017 Rezerva FO ve stejné výši.

2.    účinnost tohoto rozpočtového opatření je zpětně k 31.12.2010.

 

 

 

02/2011

Návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        z j i š  u j e,  

že návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem–Severní Terasa na rok 2011 zabezpečuje

            pouze provozní potřeby obvodu,

 

B/        s c h v a l u j e

1.     předložený rozpočet MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 tak, jak  je  uveden  v  tabulkové  části  předkládaného  materiálu (viz. tabulky č. 1 až 8),

2.     zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2011 ve výši 5.023 tis. Kč

nerozděleného HV minulých let ve výši 198 tis. Kč a nezapojeného HV VHČ z roku 2010 ve výši 260 tis. Kč dle důvodové zprávy.

 

 

 

03/2011

Stanovení výše měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO ÚL – ST od 1.1.2011

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

1.    výši měsíční odměny neuvolněným členům ZMO a nečlenům ZMO (členům komisí/výborů) dle NV č.37/2003 Sb. ve znění NV 375/2010 Sb.–O odměnách za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstev dle důvodové zprávy,

2.    poskytnutí měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva, dle § 77 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. O obcích, v případě souběhu několika funkcí ve výši souhrnu odměn za jednotlivé funkce dle důvodové zprávy,

3.    výplatu měsíčních odměn dle bodu č. 1. – 2. s účinností od 1.1.2011,

4.    výši paušální částky dle § 71 odst. (4) zákona č. 128/2000 Sb., pro rok 2011 v částce 100,- Kč/hod.

 

 

04/2011

Informace o stavu VPP v roce 2011

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í    

informaci o stavu veřejně prospěšných prací v roce 2011,

 

B/        s c h v a l u j e

způsob organizace údržby veřejné zeleně v rámci veřejně prospěšných prací

v MO Ústí nad Labem – Severní Terasa v roce 2011 dle důvodové zprávy.

 

 

 

 

  

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                       Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem  1.2.2011Datum vložení: 08.02.2011, datum sejmutí: 08.03.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP