MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z V. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 7.listopadu 2011

U S N E S E N Í

 

z V. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 7. listopadu 2011

 

21/2011

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

22/2011

Vyřazení majetku z účtu 021060 – Ostatní stavby – typy terénní úpravy,

sadové úpravy, CTU (čisté terénní úpravy), zpevněné plochy apod.   

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

vyřazení majetku takto:

vyřazení majetku z účtu 021060 – Ostatní stavby

na základě předchozího doporučení auditora v hodnotě 10 283 646,40 Kč dle důvodové zprávy.

 

 

23/2011

Stanovisko k návrhu OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní video loterní terminál

a herní místo lokálního herního systému

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  b e r e   n a   v ě d o m í

návrh OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací koncový interaktivní video loterní terminál a herní místo lokálního herního systému,

 

B/  stanovisko ZMO po projednání návrhu OZV -  BEZ PŘIPOMÍNEK.

 

 

24/2011

Návrh rozpočtových opatření ve schváleném rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2011 (posílení dotace na sociální dávky)

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

rozpočtové opatření:

zvýšení příjmů na položce 4116 UZ 13306 o 2.850 tis. Kč dotace na dávky pomoci v hmotné nouzi a její zapojení na jednotlivé výdajové položky takto:

příspěvek na živobytí                                   2.000 tis. Kč

doplatek na bydlení                                        850 tis. Kč

 

 

25/2011

Vyhrazení působnosti při projednávání návrhů OZV   

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s i   v y h r a z u j e   

při návrzích a úpravách OZV týkajících se Územního plánu města Ústí nad

Labem tyto projednávat výhradně v zastupitelstvu MO.

 

 

  

 

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                           Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                     Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                            Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem  8.11.2011Datum vložení: 15.11.2011, datum sejmutí: 15.12.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP