MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení ze IV. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 12.září 2011

U S N E S E N Í

 

z IV. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 12. září 2011

 

17/2011

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

18/2011

Prodej stavební parcely na p.p.č. 1540/9, 1542/11 a části 4899/11 v k.ú. Ústí nad Labem ve volném prodeji veřejnou licitací manželům Landovským

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej stavební parcely na pozemcích č. 1540/9 o velikosti 688 m2, 1542/11 o velikosti 282 m2 a části 4899/11 o velikosti 404 m2 vše v k.ú. Ústí nad Labem manželům Lucii Landovské a Petru Landovskému, který se stal vítězem veřejné licitace za cenu cenou 1.648.800,- Kč + náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

19/2011

Prodej části p.p.č. 5258/12 v k.ú. Ústí nad Labem manželům Říhovým

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 5258/12 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 94 m2 v k.ú. za cenu 56.400,- Kč + náklady spojené s prodejem manželům Ing. Petru Říhovi a Ing. Petře Říhové dle důvodové zprávy.

 

 

20/2011

Hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2011

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/  b e r e   n a   v ě d o m í

vývoj hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2011,

B/  s c h v a l u j e

předloženou zprávu o hospodaření MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za 1. pololetí 2011.

 

 

 

 

 

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                           Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                     Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                            Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem  13.9.2011Datum vložení: 16.09.2011, datum sejmutí: 16.10.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2021, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP