MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z mimořádného zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 30.března 2012

U S N E S E N Í

 

z mimořádného zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 30. března 2012

 

34/2012

Návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2012

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

A/        z j i š  u j e,  

že návrh rozpočtu MO Ústí nad Labem–Severní Terasa na rok 2012 zabezpečuje

            pouze provozní potřeby obvodu,

 

B/        s c h v a l u j e

1.     předložený rozpočet MO Ústí nad Labem – Severní Terasa na rok 2012 tak, jak  je  uveden  v  tabulkové  části  předkládaného  materiálu (viz. tabulky č. 1 až 8),

2.     zapojení předpokládaného použitelného hospodářského výsledku z vedlejší hospodářské činnosti za rok 2012 ve výši 5.765 tis. Kč dle důvodové zprávy,

3.     zvýšení počtu pracovníků VHČ – ostraha garáží Cíl pro rok 2012 na 4 z důvodu snížení počtu VPP.

 

 

 

 

 

......................................................                           ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                        Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                  Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                         Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

V Ústí nad Labem  30.3.2012Datum vložení: 04.04.2012, datum sejmutí: 04.05.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP