MO Severní Terasa
 
 
menu
MENU
Úřad městského obvodu
Úřad MO
Úřední deska
Úřední deska
Zastupitelstvo
Zastupitelstvo
Rada
Rada
Kontaktní info
Kontaktní info
Náš Obvod
Náš Obvod
Další
Další
Hlášení rozhlasu
Hlášení rozhlasu
Facebook
Facebook
Home page
Home page
Administrace
Administrace
 
 

Usnesení z VIII. zasedání Zastupitelstva MO ÚL - ST ze dne 23. dubna 2012

U S N E S E N Í

 

z VIII. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa konaného dne 23. dubna 2012

 

35/2012

Kontrola plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

b e r e   n a   v ě d o m í

zprávu o plnění usnesení ZMO Ústí nad Labem – Severní Terasa.

 

 

 

36/2012

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene

se společností TETA s.r.o.

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

uzavření dodatku č. 1 dle přílohy č. 3 ke smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene uzavřené se společností TETA s.r.o. dne 10.11.2003 dle důvodové zprávy.

 

 

 

37/2012

Prodej části p.p.č. 4400/140 a 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem

manželům Drnkovým   

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem – Severní Terasa po projednání

s c h v a l u j e

prodej části p.p.č. 4400/140 a 4400/141 v k.ú. Ústí nad Labem o velikosti 505 m2

manželům MUDr. Ivanovi Drnkovi a MUDr. Pavle Drnkové za cenu 404.000,- Kč a náklady spojené s prodejem dle důvodové zprávy.

 

 

 

38/2012

Závěrečná zpráva o hospodaření (Závěrečný účet) Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2011

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        z j i š  u j e, ž e      

1.    hospodaření v oblasti Rozpočtu hlavní činnosti MO Ústí nad Labem Severní

Terasa za rok 2011 skončilo přebytkem ve výši 1.120,01 tis. Kč,

2.    hospodaření v oblasti Rozpočtu vedlejšího hospodářství MO Ústí nad Labem –       Severní Terasa za rok 2011 skončilo ziskem ve výši 5.236,39 tis. Kč a tento zisk již byl zapojen v souladu s rozpočtem 2011,

 

 

 

 

B/        b e r e   n a   v ě d o m í,   

            že hospodaření za rok 2011 bylo přezkoumáno auditorem s výrokem      

            - Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky -

 

C/        s o u h l a s í           

            s celoročním hospodařením MO Ústí nad Labem – Severní Terasa za rok 2011

            - bez výhrad – podle předložené důvodové zprávy,

 

D/        s c h v a l u j e        

Závěrečný účet MO Ústí nad Labem - Severní Terasa za rok 2011 podle předložené    důvodové zprávy.

 

 

 

39/2012

Zrušení OZV v souvislosti s přijetím nového územního plánu

města Ústí nad Labem

 

Zastupitelstvo Městského obvodu Ústí nad Labem Severní Terasa po projednání

A/        b e r e   n a   v ě d o m í

            žádost Kanceláře tajemníka MmÚ o projednání návrhu OZV a návrhu nařízení

města, kterými se zrušují některé OZV v souvislosti s přijetím nového územního plánu města Ústí nad Labem,

 

B/        s o u h l a s í           

            s přijetím návrhu OZV a návrhu nařízení města, kterými se zrušují některé OZV

v souvislosti s přijetím nového územního plánu města Ústí nad Labem.

 

 

 

 

 

 

......................................................                               ………...........................................                       

Josef   M a c í k                                                                   Ivan   D o s t á l

Starosta Městského obvodu                                 Místostarosta Městského obvodu

Ústí nad Labem – Severní Terasa                                  Ústí nad Labem - Severní Terasa 

 

 

 V Ústí nad Labem  24.4.2012Datum vložení: 04.05.2012, datum sejmutí: 04.06.2999

Zpět  Tisk
 
 

Kontaktní údaje

ÚMO ÚL - Severní Terasa
Stavbařů 2823/2
Ústí nad Labem
IČO: 000 815 31

tel.: 475 274 511
identifikátor datové schránky: 6aebn39
emailová adresa: podatelna.sevter@mag-ul.cz

Nastavení cookies

Úřední hodiny, pokladna a Czechpoint

Úřední hodiny
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:      8.00 – 10.00

 pátek: zavřeno

Pokladna:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 16:00
úterý, čtvrtek,      8.00 – 10.00

pátek: zavřeno

Czechpoint:
pondělí a středa: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
úterý, čtvrtek:       8.00 – 12.00

pátek: zavřeno

 
 
© MO Severní Terasa 2022, všechna práva vyhrazena. Vytvořila společnost DIP